CE OZNAČAVANJE PROIZVODA

Proizvodi namijenjeni tržištu Europske unije moraju proći postupak ocjenjivanja sukladnosti sa strogim zahtjevima europskih direktiva i normi. Prje stavljanja CE znaka sukladnosti potrebno je upoznati se sa zahtjevima i primijeniti nekoliko uobičajenih postupaka:

1. Što je CE znak? - CE znak označava sukladnost nekog proizvoda sa zahtjevima svih europskih EU Direktiva koje se odnose na taj proizvod. 

2. Koji se zahtjevi odnose na proizvod? - Provjerite koje zahtjeve EU Direktiva i pripadnih harmoniziranih europskih EN normi mora zadovoljiti Vaš proizvod.

3. Izradite sukladan proizvod - Tijekom razvoja proizvoda uzimajte u obzir sve zahtjeve pripadnih EU Direktiva i EN normi.

4. Izradite Tehničku mapu - Definirajte tip proizvoda i za njega izradite tehničku dokumentaciju propisanu EU Direktivama.

5. Ispitajte tip proizvoda - Provedite propisana ispitivanja u našim laboratorijima ili u vašem laboratoriju uz nazočnost naših ovlaštenih ocjenitelja.

6. Certificirajte proizvod - Mi ćemo provjeriti da li dokumentacija proizvoda i rezultati ispitivanja dokazuju sukladnost proizvoda s EU Direktivama i EN normama i izdati Vam Certifikat.

7. Izradite EU Izjavu o sukladnosti - Na osnovu naših Certifikata, izradite propisanu EU Izjavu o sukladnosti.

8. Označite proizvod CE zanakom - Ako EU Direktiva koja se odnosi na Vaš proizvod to zahtijeva, označite svaki proizvod propisanim CE znakom.

Svi proizvodi u daljnjoj proizvodnji moraju u potpunosti odgovarati tipu proizvoda za kojeg je izdana EU Izjava o sukladnosti. Zbog toga je potrebna kontinuirana provjera sukladnosti s tipom.