Certificiranje proizvoda

CERTIFICIRANJE PROIZVODA

 

Certificiranje proizvoda provodi se u okviru Službe za certificiranje - SCERT prema zakonom propisanim i vlastitim certifikacijskim shemama.

Ukoliko su u svrhu ocjenjivanja sukladnosti potrebna ispitivanja proizvoda, ona se mogu provesti u laboratorijima KONČAR – Institut za elektrotehniku d.d.

 

Za postupak certificiranja molimo da nam dostavite ispunjenu PRIJAVU ZA CERTIFICIRANJE te dokumentaciju i uzorak proizvoda u skladu s odabranom ceritifikacijskom shemom.

Upute za popunjavanje Prijave za certificiranje

Uz zahtjev za proširenje i produženje certifikata molimo dostaviti i IDENTIFIKACIJSKU IZJAVU

Popunjene formulare dostaviti na: scert@koncar-institut.hr

 

OPSEG DJELATNOSTI

Certificiranje proizvoda prema europskim EN normama i/ili međunarodnim ISO i IEC normama i drugim međunarodnim ili nacionalnim normama i specifikacijama, te prema hrvatskoj i europskoj zakonskoj regulativi:

AKREDITACIJA

SCERT je akreditiran od Hrvatske akreditacijske agencije HAA, pod brojem 3169.

NOTIFIKACIJA

KONČAR – Institut za elektrotehniku d.d. je notificirano tijelo (Notified Body) Europske komisije pod brojem NB 2494 za direktive:
  • 2009/142/EC (ex-90/396/EEC) Appliances burning gaseous fuels
  • 99/5/EC Radio and telecommunications terminal equipment
  • 2000/14/EC Noise emission in the environment by equipment for use outdoors
  • 2006/42/EC Machinery
  • 2014/30/EU Electromagnetic compatibility
  • 2014/68/EU Pressure equipment
  • 2014/53/EU Radio equipment

 

OVLAŠTENJA

KONČAR – Institut za elektrotehniku d.d. je je ovlašteno tijelo za ocjenjivanje sukladnosti prema hrvatskim pravilnicima:

 

POLITIKA KVALITETE

Politika kvalitete SCERT-a usmjerena je na stvaranje visokog povjerenja klijenata u postupke i rezultate ocjenjivanja sukladnosti njihovih proizvoda prema zahtjevima hrvatske i europske regulative, kao i zahtjevima hrvatskih, europskih i međunarodnih normi ili specifikacijama dobavljača.

 

NEPRISTRANOST

Nepristranost SCERT-a nadzire i ocjenjuje Certifikacijsko povjerenstvo. Ono razmatra i načine na koji SCERT rješava prigovore na svoj rad i žalbe klijenata.

 

PRAVA I OBVEZE KLIJENTA

Prava i obveze klijenta i podnositelja prijave navedena su u Prijavi za certificiranje i odabranoj certifikacijskoj shemi.

 

OBAVIJEST O TROŠKOVIMA CERTIFICIRANJA

Temeljem dostavljene Prijave za certificiranje i potrebne dokumentacije, SCERT klijentu dostavlja ponudu s opsegom certificiranja, cijenom, rokovima i komercijalnim uvjetima. Ponuda se smatra obvezujućom nakon obostranog potpisivanja Prijave za certificiranje te nakon što klijent dostavi dokumente i uzorak proizvoda, kako se obvezao u Prijavi.
Za manje aktivnosti u kojima je jasno utvrđen opseg certificiranja, SCERT klijentu, uz njegovu suglasnost, dostavlja predračun za plaćanje usluga.

Za opsežnije aktivnosti certificiranja SCERT i klijent sklapaju ugovor. S klijentima koji kontinuirano certificiraju svoje proizvode, SCERT može sklopiti godišnje ili višegodišnje ugovore.

 

PRIGOVORI I ŽALBE

U slučaju da je nezadovoljan radom SCERT-a ili odlukom vezanom za izdavanje certifikata klijent može podnijeti prigovor ili žalbu u pisanom obliku. SCERT će svaki takav izraz nezadovoljstva razmotriti i klijentu odgovoriti, također pisanim putem.

 

KONTAKT

Sanda Kozlik, dipl. ing., MBA, upraviteljica SCERT-a
Ana Hanić, administrator SCERT-a

KONČAR – Institut za elektrotehniku d.d.
HR-10002 ZAGREB, Fallerovo šetalište 22

Tel.: +3851 3655277
E-adresa: scert@koncar-institut.hr