Ispitivanje

Ispitivanje niskonaponske opreme

 

Ispitivanje visokonaponske opreme

 • Kabeli
 • Svjetiljke
 • Kućanski aparati
 • Audio i video oprema
 • Oprema informatičke tehnologije
 • Mjerna i laboratorijska oprema
 • Osigurači
 • Sklopni aparati
 • Instalacijski sklopni aparati i pribor
 • Sklopni blokovi
 • Rotacijski strojevi
 • Energetska elektronika
 • Kondenzatori
 • Transformatori i prigušnice
 • Vjetroagregati
 • Fotonaponski moduli
 • Gorivni članci
 • Energetski transformatori
 • Mjerni transformatori
 • Kondenzatori za kompenzaciju
 • Izolatori
 • Provodni izolatori
 • Mjerni sustavi
 • Nadzemni vodovi
 • Izolacijske zaštitne ploče
 • Detektori napona
 • Zaštitna elektroizolacijska obuća
 • Sklopni aparati
 • Sklopni blokovi
 • Plinom izolirana sklopna postrojenja
 • Oklopljeni vodovi
 • Priključni pribor za industrijsku primjenu
 • Dalekovodna oprema
 • Osigurači
 • Kabeli
 • Izolacijska ulja i papir
 • Vjetroagregati

Ispitivanje EMC, RiTT, NF i VF polja

Ispitivanje strojeva, plinskih aparata i osobne zaštitne opreme

 • Mjerenja emisije smetnji uređaja i opreme
 • Ispitivanje otpornosti na utjecaj smetnji uređaja i opreme
 • Ispitivanje EMC-a na mjestu ugradnje opreme (in sistu)
 • Uređaji kratkog dometa (SRD)
 • Bluetooth, RFID i DECT uređaji
 • NF i VF polja
 • Električna oprema strojeva
 • Ručni elektromotorni alati
 • Kućanski plinski uređaji za kuhanje
 • Ugostiteljski aparati
 • Aparati za primjenu na otvorenom (oprema za kampiranje)
 • Zaštita na radu
 • Osobna zaštitna oprema kategorije III
 • Osobna zaštitna oprema kategorije II

Ispitivanje mehaničkih svojstava materijala

Ispitivanje utjecaja okoliša

 • Statičko vlačno ispitivanje
 • Ispitivanje savijanjem i izmjeničnim previjanjem
 • Ispitivanje tvrdoće po svim metodama
 • Ispitivanje udarne radnje loma
 • Metalografsko ispitivanje
 • Ispitivanje metalografskom replikom
 • Fraktogravska ispitivanja
 • Rendgen
 • Ultrazvuk
 • Magnetske čestice
 • Penetrati
 • Ispitivanje vakuumske nepropusnosti
 • Utvrđivanje mjesta propuštanja helijevom leak-detekcijom
 • Buka i vibracije
 • Ip i ik zaštita
 • Hladni test
 • Vrući suhi test
 • Vrući vlažni test
 • Ispitivanje na koroziju u komori sa slanom maglom
 • Ispitivanje na koroziju u komori s kondenzirajućom vlagom
 • Ispitivanje deljine, prionjivosti i tvrdoće prevlake

Ispitivanje kvalitete električne energije i energetske učinkovitosti

Ispitivanje opreme za željeznice

 • Mjerenje opterećenja i potrošnje djelatne i jalove snage
 • Mjerenje i analiza viših harmonika i flickera u električnim elektroenergetskim mrežama
 • Ispitivanje ispravnosti rada uređaja za automatsku kompenzaciju jalove energije
 • Mjerenje parametara kvalitete električne energije (prema en 50160)
 • Mjerenje povratnog utjecaja na mrežu prema mrežnim pravilima (nn br. 36/06)
 • Verifikacijska ispitivanja obnovljivih izvora u pokusnom radu
 • Energetski pregledi
 • Mjerenja ušteda u potrošnji
 • Mjerenja rasvijetljenosti radnih prostora
 • Verifikacijska ispitivanja energetske učinkovitosti proizvoda
 • Mjerenja napona koraka i dodira
 • Mjerenja specifičnog otpora tla
 • Mjerenja otpora rasprostiranja
 • Mjerenja protoka fluida
 • Kalorimetrijska mjerenja
 • Lokomotive i putnički vagoni
 • Električna energetska postrojenja
 • Komunikacijska i signalna tehnika
 • Infrastruktura
 • Zemljospojnici
 • Osigurači
 • Buka i vibracije