Projekti

Pored ulaganja u znanstveno usavršavanje svojih djelatnika, KONČAR - Institut za elektrotehniku  pridaje veliku važnost i istraživačkim i tehnologijskim projektima kao i suradnji s akademskom zajednicom.

Institut je upisan u  Upisnik znanstvenih organizacija Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta (MZOS) u području tehničkih znanosti. Do sada je uspješno sudjelovao u provedbi više znanstvenih projekata MZOS-a, tehnologijskih projekata pri MZOS i Hrvatskom institutu za tehnologiju, te jednom projektu Jedinstva uz pomoć znanja (UKF) namijenjenog mladim istraživačima i stručnjacima.

Osim toga, uključen je i u nekoliko projekata Hrvatske zaklade za znanost na kojima surađuje sa stručnjacima s Fakulteta elektrotehnike i računarstva, Fakulteta strojarstva i brodogradnje te Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije u Zagrebu.

Jedan od strateških ciljeva Instituta je intenziviranje međunarodne suradnje s drugim europskim istraživačkim organizacijama i tvrtkama kroz projekte Sedmog okvirnog programa za istraživanje i razvoj (FP7) te buduće HORIZON projekte. Institut je posebno zainteresiran za FP7 područja ICT, Energija, Transport, Nanotehnologije, nanoznanosti, materijali i nove proizvodne tehnologije u potprogramu Suradnja, te za Istraživanje u korist malih i srednjih poduzeća (Kapaciteti). Do sada uspješno sudjelovao na jednom europskom EUREKA projektu.

Kontakt:

Marina Penić Levada
stručni suradnik za projekte
KONČAR - Institut za elektrotehniku d.d.
Fallerovo šetalište 22, 10002 Zagreb, Hrvatska
Tel: +385 (0)1 3656 306
E-Mail: mplevada@koncar-institut.hr