Integrirani sustav upravljanja

Uspostavljenim integriranim sustavom upravljanja Institut potvrđuje svoju kompetentnost na tržištu i prepoznatljivost u društvenoj zajednici.

Sustav obuhvaća upravljanje kvalitetom (ISO 9001, ISO/IEC 17025 i EN 45011), upravljanje okolišem (ISO 14001) i upravljanje zdravljem i sigurnošću na radu (OHSAS 18001) te specifične zahtjeve naših kupaca i ostalih zainteresiranih strana. Pri tome su jasno definirani organizacijski odnosi i procesi kroz koje Institut komunicira sa svim zainteresiranim stranama i realizira zahtjeve kupaca, ostvaruje ciljeve, uči i trajno se poboljšava.

Svoje namjere i opredijeljenost vezane za kvalitetu, okoliš i zaštitu zdravlja i sigurnosti na radu Uprava Instituta izrazila je kroz Politiku sustava upravljanja.