Poslovni pokazatelji

Institut svoj dugoročni održivi razvoj gradi u područjima elektroenergetike i čistog transporta, i to na: uslugama istraživanja i razvoja, kompetentnim laboratorijima, vlastitim naprednim rješenjima informatičko komunikacijske tehnologije te naprednim senzorima.
U zadnjih deset godina Institut je investirao i utrošio u opremu i investicijsko održavanje 8,2 posto ukupnih prihoda, za vlastita istraživanja i razvoj utrošio je 7,8 posto prihoda od prodaje, a za dodatno obrazovanje svojih zaposlenika utrošio je iznos od 6,6 posto neto primanja, od čega su troškovi doktorskih i specijalističkih studija iznosili 1/3, troškovi konferencija 1/3, a ostalo su bili troškovi posjeta sajmovima, učenje stranih jezika i nabavke literature.

 

 

2010.

2011.

2012.

2013.

2014.

Investicije u opremu i preuređenje

3,2

4,4

6,4

9,2

1,8

Investicijsko održavanje

1,5

1,9

0,4

0,28

1,04

Ulaganje u istraživanje i razvoj

4,7

4,2

9,3

7,5

4,3

Obrazovanje

1,8

2,1

1,6

1,2

0,8

                                       (mil. kn)  

U narednih pet godina planira se daljnje ulaganje u nabavku opreme u okviru obnove postojeće i izgradnje nove infrastrukture, što će omogućiti povećanje kompetencija i proširenja opsega primijenjenih istraživanja i razvoja na područjima elektroenergetike i transporta.