Povijest

2014.

Razvijen sustav KONČAR Monitoring provodnog izolatora - BIM koji daje uvid u stanje izolacije provodnika dok je transformator pod naponom. Mnoga istraživanja su pokazala da je upravo kvar provodnika jedan od najčešćih uzroka kvara transformatora, što uzrokuje velike štete i drugoj opremi u trafostanici.  

 

Europska komisija notificirala je KONČAR - Institut  za elektrotehniku d.d.  kao prijavljeno tijelo (Notified Body) pod brojem NB 2494 za 7 direktiva. 

2013.

Dugogodišnje iskustvo u istraživanju, razvoju i terenskim dijagnostičkim ispitivanjima transformatora, zajedno sa suvremenom industrijskom hardverskom platformom implementirano je u KONČAR TMS – suvremeni monitoring i dijagnostički sustav.

 

Razvijen SCVP, relej za zaštitu od osovinskih struja i napona.

KONČAR Crna kutija za električne strojeve - EMBB. Crna kutija za električne proizvode otkriva: asinkroni rad, netočnu sinkronizaciju, izraženu nesimetriju, rad bez jedne faze, preopterećenje, izraženo zagrijavanje, izražene vibracije, pobjeg.  

Dovršen razvoj HW/SW uređaja za osiguranje željezničko-cestovnih prijelaza – KLC3, koji zadovoljava najviši stupanj sigurnosti.  Postignuta je SIL4 razina sigurnosti prema EN 50126, EN 50128 i EN 50129.

2012.

Ispitan prototip dizel električnog vlaka, za koji je Institut razvio energetski pretvarač glavnih i pomoćnih pogona te sustav upravljanja i komunikacija.

2011. 

Proslava 50 godina Instituta. 

Pušten u pogon vlastiti sustav upravljanja vjetroagregatom.

 

Isporuka Autonomnog sustava napajanja baznih stanica (Hybrid Box), zasnovanog na energiji sunca, vjetra i vodika. 

2010.

Pušten u pogon sustav monitoringa visokonaponskog postrojenja.

2009. 

Dovršen prototip hrvatske inačice elektromotornog vlaka, za koji je Institut razvio energetske pretvarače za glavne i pomoćne pogone te sustav upravljanja i komunikacija.

2008.

Akreditirana Služba za certificiranje proizvoda SCERT.

 

Pušteno u pogon kogeneracijsko postrojenje na prirodni plin s gorivnim člancima.

Certifikat za sustav upravljanja sigurnošću na radu i zdravljem ljudi prema OHSAS 18001:2007.

2006.

Isporučen prvi sustav monitoringa hidroagregata.

2005. 

Isporučen prvi sustav TMS, koji omogućuje monitoring energetskih transformatora. 

Isporučen prvi niskopodni tramvaj, za koji su vitalne elektroničke i energetske komponente razvijene u Institutu.

2004. 

Pušteno u pogon postrojenje za ukapljivanje helija. 

Početak akreditacije niza laboratorija Instituta.

2002. 

Certifikat za sustav upravljanja okolišem prema ISO 14001:1996. 

2000.

Započela istraživanja na području obnovljivih izvora energije.

Izjava o neovisnosti i samostalnosti KONČAR – Instituta za elektrotehniku. 

1999.

Prvu ovlasnicu dobio je Visokonaponski laboratorij.

1998. 

Isporučen prvi četverosistemski vagonski pretvarač. Ova inovacija nagrađena je Zlatnom kunom, koju dodjeljuje Hrvatska gospodarska komora.

1997.

Početak razvoja sustava upravljanja i pretvarača pomoćnih napajanja, za potrebe tiristorizacije diodnih lokomotiva.

Certifikat za sustav upravljanja kvalitetom prema EN ISO 9001:1994. 

1996.

Zajedno s KONČAR – Mjerni transformatori d.d. razvijen kombinirani mjerni transformator. Rješenje je nagrađeno Godišnjom državnom nagradom za znanost.

1993. 

Pušten u pogon prvi sustav uzbude, zasnovan na vlastitoj HW/SW platformi.

1991.

Temeljem odluke Upravnog odbora holdinga KONČAR – Elektroindustrija d.d. o osnivanju novog Instituta, poduzeće KONČAR – Institut za elektrotehniku d.o.o. upisano je u trgovački registar. Poduzeće KONČAR – Institut za elektrotehniku d.o.o. upisano je također u registar znanstvenih organizacija Ministarstva, znanosti i tehnologije Republike Hrvatske.

1961. - 1990.

Izgrađen je niz poslovnih objekata i laboratorija: Laboratorij za rotacijske strojeve, proširena prototipna radionica u prizemlju, Laboratorij za velike snage, Visokonaponski laboratorij. Izgrađena je i nova glavna zgrada Instituta s laboratorijima u prizemlju, gdje je danas smještena Uprava, sve službe i većina zavoda Instituta.

Institut je sudjelovao u mnogim razvojnim projektima poduzeća RADE KONČAR.

Istraživačka i razvojna ispitivanja u laboratorijima Elektrotehničkog instituta osamdesetih.

Brojni suradnici Instituta dali su značajan doprinos pri razvoju tiristorske lokomotive.

Pokretna ispitna stanica za dijagnostiku transformatora iz sedamdesetih.

 

Laboratorij za velike snage s opremom za kratkospojna ispitivanja pri niskom naponu i velikim snagama.

Visokonaponski laboratorij s ispitnim transformatorom.

1961.

Radnički savjet donio je odluku o osnivanju ustanove Elektrotehnički institut poduzeća RADE KONČAR. Elektrotehnički institut poduzeća RADE KONČAR upisan je također u registar naučnih ustanova Savjeta za naučni rad Narodne Republike Hrvatske.