Društvena odgovornost

Društveno odgovorno poslovanje Instituta temelji se na skupu mjera poslovne politike, kojom se želi osigurati povoljno okruženje za kreativno i inovativno stvaralaštvo te korektne i poticajne odnose prema svim stranama uključenim u poslovne procese.

Društvena odgovornost jedna je od bitnih odrednica koja osigurava održivi razvoj Instituta jer pridonosi:

  • motivaciji zaposlenika za stvaralaštvom radi njegovanja pravednosti u odnosima prema svim stranama
  • lojalnosti zaposlenika i poslovnih partnera koji prepoznaju vrijednosti za obje strane
  • društvenom ugledu Instituta u kojem se mogu zaposliti samo najbolji, ne samo po znanju već i po spremnosti na međusobnu suradnju i timski rad
  • razvoju akademske zajednice u smjeru koji osigurava primjenljivost njihovih rezultata obrazovanja i istraživanja
  • zapošljavanju i materijalnoj pomoći aktivnostima zajednice koje vode boljim uvjetima života.