Usluge

U okviru postojećih 9 laboratorija pružamo brojne usluge ispitivanja i mjerenja elektroenergetske opreme, materijala i električnih uređaja.

Sukladno zahtjevima i potrebama korisnika nudimo i usluge analiza, primijenjenih istraživanja i razvoja na područjima transformatora, sklopnih aparata i postrojenja, rotacijskih strojeva, tračničkih vozila, obnovljivih izvora energije te materijala i tehnologija.   

Provodimo i razna dijagnostička ispitivanja opreme na elektroenergetskim postrojenjima u radu, a vršimo i usluge tehničkog nadzora tunela i autocesta (sukladno Zakonu o prostornom uređenju i gradnji), nadzora pri gradnji postrojenja obnovljivih izvora energije te nadzora kvalitete elektroenergetske opreme i postrojenja.