Istraživanje i razvoj

TRANSFORMATORI

SKLOPNI APARATI I POSTROJENJA

ROTACIJSKI STROJEVI

 • istraživanja, analize i proračuni elektromagnetskih, elektrodinamičkih i termičkih pojava u transformatorima
 • istraživanja na području monitoring energetskih transformatora
 • istraživanja svojstava UHV i HVDC izolacije transformatora
 • istraživanja novih izolacijskih materijala
 • istraživanja buke
 • istraživanja dodatnih gubitaka
   
 • analize prenapona u mreži i transformatoru
 • analize kvarova transformatora
 • analize i proračuni dielektričnih sustava
   
 • Istraživanja na području sklapanja struja kod aparata i uređaja niskog, srednjeg i visokog napona
 • Istraživanja i primijenjena rješenja na području mehanizama sklopnih aparata uz kinematičku i dinamičku analizu komponenti 
 • Istraživanja i rješenja na području mehanike čvrstih tijela, fluida, termodinamike i elektromagnetskih polja, te spregnutih, interdisciplinarnih  problema

 • Primijenjena rješenja na području oklopljenih vodova i oklopljenih postrojenja

 • Primijenjena rješenja na području oklopljenih vodova i oklopljenih postrojenja.  

 • istraživanje pojava, unapređenja projektiranja i primjena električnih rotacijskih strojeva
 • istraživanja na polju elektrotehničkih materijala: magnetskih materijala, vodiča, izolacija i izolacijskih sustava 
 • istraživanja na polju buke i vibracija (el. vozila, generatori, transformatori i ostalo)
 • savjeti vezani uz  analitičke proračunske metodeanalitičkih proračuna električnih rotacijskih strojeva (elektromagnetski, ventilacijski, toplinski, mehanički)
 • analize postupaka za primjenu novih proračunskih metoda
  (2D i 3D MKE proračuni, dinamičke simulacije)
 • studije na području elektromagnetskih pojava, mehanike fluida i izmjene topline

Kontakt...

Kontakt: dr.sc. Antun Mikulecky
Fallerovo šetalište 22, 10000 Zagreb, Hrvatska
Tel: +385 1 36 55 302
E-pošta: amikul@koncar-institut.hr

Kontakt...

Kontakt: Mladen Vidović, ing.
Fallerovo šetalište 22, 10000 Zagreb, Hrvatska
Tel: +385 1 36 56 299
E-pošta: mvidovic@koncar-institut.hr

Kontakt...

Kontakt: Marijan Petrinić, dipl. ing
Fallerovo šetalište 22, 10000 Zagreb, Hrvatska
Tel: +385 1 36 56 291
E-pošta: petrinic@koncar-institut.hr

ELEKTRIČNA VUČA

OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE

MATERIJALI I TEHNOLOGIJE

Provodimo primijenjena istraživanja na složenim uređajima iz područja električne vuče (tračničkih vozila i željezničke infrastrukture): pretvaračima energetske elektronike, sustavima upravljanja, komunikacijskoj opreme i sličnim uređajima.

Cilj nam je pomoći našim partnerima u procesu implementacije njihovih ideja u stvarne proizvode i uređaje. 

 • analiza i proračuni prilikom projektiranja energetskih sustava koji koriste OIE
 • analiza energetskih potencijala lokacija optimiranjem korištenja Sunčeve energije FN pretvorbom
 • analiza kvalitete električne energije FN elektrana
 • analiza kvalitete električne energije vjetroelektrana
 • korištenje  vodikove tehnologije za proizvodnju električne i toplinske energije
 • analiza, studije i projekti obnovljivih izvora na području fotonapona, vjetra i primjene vodika  

 

 • proračuni čvrstoće
  (statički i dinamički, tranzijentne analize, analiza zamora i oštećenja)
 • proračuni vibracija
 • proračuni seizmičke otpornosti
 • praćenje razvoja i izbor novih materijala
 • istraživanja na području tehnike spajanja materijala

 

 

Kontakt...

Kontakt: mr. sc. Vinko Ćesić
Fallerovo šetalište 22, 10000 Zagreb, Hrvatska
Tel: +385 1 36 56 292
E-pošta: vcesic@koncar-institut.hr

Kontakt...

Kontakt: Ivan Cvrk, dipl. ing
Fallerovo šetalište 22, 10000 Zagreb, Hrvatska
Tel: +385 1 36 56 291
E-pošta: icvrk@koncar-institut.hr

Kontakt...

Kontakt: Ante Poleš, dipl. ing
Fallerovo šetalište 22, 10000 Zagreb, Hrvatska
Tel: +385 1 36 56 308
E-pošta: apoles@koncar-institut.hr