Stručni nadzor i kontrola kvalitete

 

 

  • nadzor tunela prema Zakonu o prostornom uređenju i gradnji (2007. g.) iz područja elektronike i strojarstva  
  • nadzor autocesta prema Zakonu o prostornom uređenju i gradnji (2007. g.) iz područja elektronike i strojarstva
  • nadzor pri gradnji postrojenja obnovljivih izvora energije
  • kontrola kvalitete elektroenergetske opreme i postrojenja  

VAŽNIJE REFERENCE:

Nadzor nad izgradnjom prve faze vjetroelektrane Pometeno Brdo, naručitelj KONČAR - Obnovljivi izvori, 2011. godina.

Stručni nadzor prijelaza 10 kV na 20 kV, ispravljačkih tramvajskih TS 10(20)/0,4 kV, ZET, Grad Zagreb, 2011.

Stručni nadzor nad opremanjem tunela Sv. Rok, lijeva i desna cijev, HAC, 2009 i 2010.

Kontrola kvalitete QA/QC za HE Lešće, HEP 2011-2012.

Kontrola kvalitete QA/QC za  220 kV GIS postrojenje u TS  220/110/35/20(10) kV Plat, HEP, 2011.

Kontrola kvalitete QA/QC kod zamjene i obnove oklopljenih vodova za HE Zakučac, HEP 2012-

Kontakt:
 
KONČAR - Institut za elektrotehniku d.d.
Fallerovo šetalište 22, 10 002 Zagreb, Hrvatska
 
E-adresa: nadzor@koncar-institut.hr