Obnovljivi izvori energije

Analiza i proračuni prilikom projektiranja energetskih sustava koji koriste OIE
Analiza energetskih potencijala lokacija optimiranjem korištenja Sunčeve energije FN pretvorbom
Analiza kvalitete električne energije FN elektrana
Analiza kvalitete električne energije vjetroelektrana
Korištenje vodikove tehnologije za proizvodnju električne i toplinske energije
Analiza, studije i projekti obnovljivih izvora na području fotonapona, vjetra i primjene vodika