Transformatori

Istraživanja, analize i proračuni elektromagnetskih, elektrodinamičkih i termičkih pojava u transformatorima
Istraživanja na području monitoring energetskih transformatora
Istraživanja svojstava UHV i HVDC izolacije transformatora
Istraživanja novih izolacijskih materijala
Istraživanja buke
Istraživanja dodatnih gubitaka
Analize prenapona u mreži i transformatoru
Analize kvarova transformatora
Analize i proračuni dielektričnih sustava.