Baze podataka

Portal elektroničkih izvora za hrvatsku akademsku i znanstvenu zajednicu omogućuje pristup bazama podataka s nacionalnom licencom koje financira Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta RH.

Portal je nastao temeljem Sporazuma o suradnji Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu i Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta kojim se utvrđuje suradnja između Ministarstva i Knjižnice pri nabavi i osiguranju dostupnosti i korištenju elektroničkih izvora znanstvenih i stručnih informacija u okviru zajedničkih interesa potpisnica Sporazuma i u okviru interesa javnih znanstvenih organizacija upisanih u Upisnik znanstvenih organizacija pri Ministarstvu.

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu preuzima dosadašnju ulogu MZOS-a, kao i ulogu Centra za online baze podataka koji je na razini Republike Hrvatske pružao tehničku pomoć pri osiguravanju pristupa online bazama. MZOS će usko surađivati s Knjižnicom u svrhu ispunjenja svih njenih zadaća.

Pregled dostupnih baza prema abecedi i područjima

U INDOK odjelu možete pretraživati baze podataka, samostalno ili uz pomoć knjižničara. Zahtjevnija pretraživanja potrebno je unaprijed najaviti.

VRSTE BAZA PODATAKA

Bibliografske baze podataka

Bibliografske baze podataka sadrže podatke o radovima koji su objavljeni u različitim publikacijama. Bibliografski zapisi radova obično sadrže podatke kao što su autor, naslov rada, naslov publikacije u kojoj je rad objavljen, godina objavljivanja, sažetak, ustanova autora, izvorni jezik rada i sl. Takav skraćeni prikaz pogodan je za brzi pregled velikog broja radova.

Citatne baze podataka

Citatne baze su u svojoj osnovi također bibliografske, njihova je posebnost u tome što pored samih radova obrađuju i popise korištene literature/referenci/citata koje autori navode na kraju svojih radova. Budući da one daju odgovor na to koji je znanstvenik u određenom području najpopularniji i sl., citatne baze predstavljaju nezaobilazan izvor za svakog znanstvenika (npr. Current Contents, Web of Science i dr.)

Baze cjelovitog teksta

Baze cjelovitog teksta nude mogućnost pregledavanja cjelovitog teksta pojedinog rada. Najčešće su to digitalne zbirke časopisa različitih izdavača ili portali koji objedinjuju veći broj izdavača (npr. Springer, ScienceDirect, J. Wiley, EBSCO i dr.)
Pošalji Ne, hvala