CROSBI

Vizija elektroničke bibliografije s mogućnošću unosa i pretraživanja putem web sučelja ostvarila se uspostavljanjem zadovoljavajućih tehnoloških i komunikacijskih uvjeta zajedničkom inicijativom računalnih i informacijskih stručnjaka MZOS-a i Knjižnice Instituta Ruder Bošković.

CROSBI (Croatian Scientific Bibliography) projekt iskoristio je tri osnovna poboljšanja: dobru povezanost znanstvenih ustanova koju je osigurao CARNet, porast računalne pismenosti u hrvatskih znanstvenika (tečajevi CARNeta i Srca, izobrazba korisnika koju su počele osiguravati knjižnice uključene u Sustav znanstvenih informacija, i dr.) te brz razvoj web tehnologija koje su nudile nove mogućnosti.

Prvi je put CROSBI osigurao pristup svim informacijama relevantnima za znanost i znanstvena istraživanja u RH. Također je unaprijedio znanstvenu komunikaciju te osigurao odgovarajuću prosudbu rada na projektima.

U CROSBI bibliografiji pohranjeni su podaci o 67.000 izvornih znanstvenih radova objavljenih u časopisima, 31.000 ostalih vrsta radova objavljenih u časopisima, 5.800 autorskih knjiga, 2550 uredničkih knjiga, 20.200 poglavlja u knjigama i 3.800 udžbenika ili skripti. Tu je još 35.400 znanstvenih radova iz zbornika skupova koji su prošli međunarodnu recenziju, 14.300 radova s domaćom recenzijom, 4.750 ostalih radova iz zbornika skupova, te 47.600 objavljenih sažetaka u različitim zbornicima skupova. Slijedi 5.000 disertacija, 4.700 magistarskih radova i 25.600 diplomskih radova. Ne možemo ne spomenuti značajnu brojku od 560 patenata. Tu je i nekoliko desetaka tisuća ostalih vrsta radova kao što su enciklopedijske natuknice, prikazi, izvješća, rukopisi, računalni progami i sl. CROSBI je od samih početaka bio dizajniran kako bi omogućio unos bilo koje vrste radova, koji se nakon ispravnog bibliografskog opisa razvrstavaju u predviđene rubrike.

Kako CROSBI služi i kao središnji repozitorij cjelovitih tekstova radova, putem web-a je dostupno i 12.700 cjelovitih tekstova u PDF i srodnim formatima, a 16.500 radova ima poveznicu na cjeloviti tekst rada, najčešće na stranicama izdavača.

KONČAR – Inatitut za elektrotehniku je od samog osnivanja registriran u Upisnik znansvenih organizacija Republike Hrvatske te se objavljeni radovi suradnika Instituta također redovito upisuju u CROSBI:

Lista svih objavljenih radova suradnika KONČAR – Instituta za elektrotehniku
Pošalji Ne, hvala