Dr. sc. Petar Gabrić primio nagradu „KONČAR“ za istaknuta znanstvena dostignuća

Na svečanoj proslavi  Dana Fakulteta elektrotehnike i računarstva, 24. studenoga 2017., dr. sc. Petru Gabriću dodijeljena je nagrada „KONČAR“ za doktorsku disertaciju pod naslovom „Metodologija eksperimentalnog istraživanja dielektričnih naprezanja u uljno-barijernoj izolaciji transformatora“.

Tradicionalna godišnja nagrada „KONČAR“ dodjeljuje se za istaknuta znanstvena dostignuća iz područja tehničkih znanosti s primjenom u industriji.