Ispitivanje elektromagnetske kompatibilnosti

Elektromagnetska kompatibilnost (EMC) skupina je ispitivanja koja ograničavaju smetnje proizvedene na uređaju i simuliraju reakciju ispitivanja opreme pod utjecajem smetnji. Ograničenja i smetnje simuliraju se i specificiraju za svaki uređaj putem harmoniziranih standarda.

EMC se obično dijeli na dva teorijska aspekta, emisija i otpornost. Mjerenje emisija uzima u obzir koliko poremećaja proizvodi testirana oprema.Otpornost pokazuje koliko smetnji može podnijeti oprema koja se ispituje, a da pri tome ispravno radi. 

Akreditirana ispitivanja uključuju razna područja poput stambenih i industrijskih okruženja, mjerne opreme, pomorske navigacijske opreme, kućanskih aparata, IT opreme, svjetiljki itd.

BROŠURA

Emisija

 • Kontinuirane vođene smetnje
 • Kontinuirane vođene smetnje u signalnim kabelima
 • Kontinuirane vođene smetnje u telekomunikacijskim priključcima
 • Diskontinuirane vođene smetnje
 • Uneseni gubici
 • Snaga zračenja
 • Zračene smetnje
 • Viši harmonici
 • Promjene napona i flicker

Otpornost

 • Elektrostatska pražnjenja (ESD)
 • Zračena elektromagnetska polja
 • Brzi tranzijenti (BURST)
 • Prenaponi (SURGE)
 • Napon visoke frekvencije vođenim putem
 • Magnetska polja 50 Hz
 • Impulsna magnetska polja
 • Propadi i prekidi u napajanju

Laboratorijski centar akreditiran je od strane Hrvatske akreditacijske agencije (HAA) prema HRN EN ISO/IEC 17025 za ispitivanja u području opisanom u Potvrdi o akreditaciji br. 1035 i za umjeravanja u području opisanom u Potvrdi o akreditaciji br. 2057, obuhvaćena s EA-MLA.


Pošalji Ne, hvala