Plinska sigurnost

Ispitivanje plinske sigurnosti predstavlja selektivni broj ispitivanja s obzirom na osnovnu sigurnost opreme koja radi s plinovima. Ako se ne konstruiraju pažljivo, oni mogu biti vrlo opasni za krajnje korisnike, a s plinovima kao što je CO (ugljični monoksid) treba postupati s posebnom pažnjom.

Uređaji na plin moraju se ispitivati u skladu sa sigurnosnim preporukama direktiva. To su ključna ispitivanja za sve plinske uređaje kako bi se dokazala njihova sigurnost za krajnje korisnike. Neki od tih uređaja koriste se u svakodnevnom životu, a uključuju kućanske aparate kao i uređaje za kuhanje na otvorenom i ugostiteljske uređaje.

Laboratorijski centar pruža usluge ispitivanja:

  • nepropusnosti plinskih konektora
  • mehaničke i toplinske čvrstoće
  • opterećenja grijanja
  • kvalitete izgaranja
  • racionalne potrošnje energije

U našim laboratorijima moguće je ispitati opremu prilagođenu butan plinu (G30), tlaka 30 mbar; propan plinu (G31), tlak 37 mbar; i prirodnom plinu (G20), tlaka 20 mbar. Naša akreditirana ispitivanja uključuju ispitivanja:

  • roštilja i višenamjenskih plamenika za vanjsku upotrebu
  • nezavisnih ploča za kuhanje – uključujući one ugrađene u roštilj za vanjsku upotrebu
  • plinskih kućanskih aparata
  • plinskih uređaja s primjenom u ugostiteljstvu

BROŠURA

Laboratorijski centar akreditiran je od strane Hrvatske akreditacijske agencije (HAA) prema HRN EN ISO/IEC 17025 za ispitivanja u području opisanom u Potvrdi o akreditaciji br. 1035 i za umjeravanja u području opisanom u Potvrdi o akreditaciji br. 2057, obuhvaćena s EA-MLA.


Pošalji Ne, hvala