IP i IK zaštita

IP ispitivanje daje informacije o razini zaštite uređaja od ulaska krutih tijela (npr. ručice, prsti, alati, prašina) i vode. Otpornost na prodiranje krutih tijela i vode označava se oznakom IP (Ingress Protection) nakon koje slijede dvije brojke (IPxx). Prvi se broj odnosi na razinu zaštite od prodora čvrstih predmeta (0 – 6). Drugi se broj odnosi na razinu zaštite od prodora tekućine (0 – 8).

Zaštita od prodiranja vode (IP X1 do IP X6):

 • Vodene kapi (vertikalno i pod kutem od 15º)
 • Kiša
 • Prskanje vodom
 • Vodeni mlaz
 • Jaki vodeni mlaz

Zaštita od prodora vanjskih krutih tijela (IP 1X do IP 6X):

 • Tijelo promjera većeg od 50 mm
 • Tijelo ili prst promjera većeg od 12.5 mm
 • Tijelo promjera većeg od 2.5 mm
 • Tijelo promjera većeg od 1.0 mm
 • Prašina
 • Putpuna zaštita od prašine

IK zaštita daje informacije o razini zaštite od mehaničkih utjecaja, odnosno međunarodna je brojčana klasifikacija za stupnjeve zaštite kućištem od vanjskih mehaničkih udara. IK kod ima oznake od 01 do 10 ovisno o energiji udara.

Određeni uređaji moraju krajnjim korisnicima pružiti IP i IK informacije. One su osnova za jasne smjernice u vezi s primjenom uređaja. Vrlo je važno primijeniti ispravna rješenja za uređaje koji će se koristiti na otvorenom ili u ekstremnim uvjetima. U našim objektima ispitujemo prodor vode i prašine zajedno s mehaničkim utjecajima. Ciljna područja mogu uključivati neograničen broj primjena, koje se testiraju u skladu sa zahtjevima IEC 60529 i IEC 62262.

Proizvodi koji zahtjevaji ovakve testove ugrađuju se i primjenjuju kao:

 • uređaji za vanjsku rasvjetu
 • sustavi za kontrolu (raskrižje, primjena željezničkoj industriji, sustavi za upravljanje na otvorenom itd.)
 • dijelovi motora, generatora, rotora, transformatora
 • sva oprema koja može biti izložena prodoru prašine ili vode
 • IEC EN 60945 (pomorska navigacijska i radiokomunikacijska oprema i sustavi), DNV GL pravila, Lloyd registar pravila, Ruski pomorski registar pravila o plovidbi, RINA pravila itd.

Laboratorijski centar akreditiran je od strane Hrvatske akreditacijske agencije (HAA) prema HRN EN ISO/IEC 17025 za ispitivanja u području opisanom u Potvrdi o akreditaciji br. 1035 i za umjeravanja u području opisanom u Potvrdi o akreditaciji br. 2057, obuhvaćena s EA-MLA.

BROŠURA


Pošalji Ne, hvala