Sigurnost električnih uređaja

Ispitivanje električne sigurnosti simulira i ocjenjuje sigurnu upotrebu proizvoda od strane ljudi ili slučajnog kontakta sa životinjama. Zahtjevi za sigurnost svakog uređaja standardizirani su putem Harmoniziranih standarda.

Svi uređaji koji tijekom rada koriste radijski spektar ili viši napon moraju biti u skladu s LVD-om. Posebnu pozornost električnoj sigurnosti proizvođači trebaju posvetiti u slučaju uređaja koje koriste djeca, stariji ljudi, osobe s posebnim potrebama ili netko tko nije svjestan opasnosti od upotrebe električnih proizvoda. 

Ispitivanje električne sigurnosti provodi se nad uređajima koji spadaju u IT opremu, mjernu opremu, svjetiljke, kućanske uređaje itd.

Najčešća ispitivanja koja se provode su:

  • Mjerenje ulazne struje i snage
  • Ispitivanje s ispitnim sondama i dodir dijelova pod naponom
  • Mjerenje zagrijavanja
  • Mjerenje struje odvoda i ispitivanje dielektrične čvrstoće
  • Mjerenje otpora izolacije
  • Ispitivanje stabilnosti i mehaničkih opasnosti
  • Provjera priključka napajanja i vanjskih priključaka
  • Provjera vijaka i priključnih stezaljki
  • Otpornost na toplinu i vatru (ispitivanje užarenom žicom)
  • Mjerenje izloženosti elektromagnetskim poljima rasvjetnih tijela, informatičke opreme, kućanskih aparata…

BROŠURA

Laboratorijski centar akreditiran je od strane Hrvatske akreditacijske agencije (HAA) prema HRN EN ISO/IEC 17025 za ispitivanja u području opisanom u Potvrdi o akreditaciji br. 1035 i za umjeravanja u području opisanom u Potvrdi o akreditaciji br. 2057, obuhvaćena s EA-MLA.


Pošalji Ne, hvala