Radijska i telekomunikacijska oprema

Ispitivanje radio opreme uzima u obzir frekvencijski spektar i racionalno korištenje namjenskih frekvencija. Svi uređaji koji koriste RF spektar smatraju se radio opremom. 

Sve tehnike i uvjeti ispitivanja za različite vrste opreme, odnosno uređaja zadani su standardima. Neke metode ispitivanja zahtijevaju ekstremne uvjete okoliša (kako ih je definirao podnositelj zahtjeva).

Naš Laboratorijski centar može ispuniti sve zahtjeve ispitivanjima u različitim okolišnim uvjetima. Za ekstremne temperaturne uvjete uređaji se ispituju u klima komori dok se naponski izvori napajanja koriste za izmjenu snage opreme koja se ispituje.

Najčešća ispitivanja koja se provode su:

 • Efektivna izračena snaga (ERP)
 • Ekvivalentna izotropna izračena snaga (EIRP)
 • Srednja snaga (vođenim putem)
 • Snaga tranzijenata
 • Radni ciklus uređaja
 • Modulacija proširenog spektra
 • Frekvencijska pogreška
 • Širina modulacijskog pojasa za širokopojasne uređaje
 • Stabilnost frekvencije pod uvjetima niskog napona
 • Ometajuće zračenje
 • Snaga susjednog kanala
 • Dozvoljeni raspon frekvencija
 • Dozvoljeni raspon frekvencija za modulacijsku širinu pojasa

BROŠURA

Laboratorijski centar akreditiran je od strane Hrvatske akreditacijske agencije (HAA) prema HRN EN ISO/IEC 17025 za ispitivanja u području opisanom u Potvrdi o akreditaciji br. 1035 i za umjeravanja u području opisanom u Potvrdi o akreditaciji br. 2057, obuhvaćena s EA-MLA.


Pošalji Ne, hvala