Izvješća o društveno odgovornom poslovanju

Izvješće o društveno odgovornom poslovanju KONČAR – Instituta za elektrotehniku 2020. pripremljeno je u skladu s GRI standardima: Sržna opcija. Ovo izvješće obuhvaća razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. te prikazuje naš doprinos odgovornom upravljanju, korektnoj i etičnoj poslovnoj praksi, primjeni raznolikosti u radnom okruženju, učinku na okoliš, razvoju proizvoda i usluga te ukupnom ekonomskom učinku i stvaranju dodane vrijednosti društvu.

U ovome izvješću je prikazan i naš doprinos ostvarenju sedam UN-ovih Globalnih ciljeva održivog razvoja 2030., gdje imamo najveći utjecaj. Ciljevi održivog razvoja pružaju zajednički okvir za organizacije u svim industrijama i sektorima kako bi zajedno napredovali ka boljoj budućnosti.

GRI standardi za izvještavanje o održivosti globalno su prihvaćeni alati za izvještavanje o društveno odgovornom poslovanju i održivom razvoju, koji se periodički revidira. Izvješća Instituta objavljuju se jednom godišnje već četrnaest godina, a svako obuhvaća rezultate prethodne kalendarske godine.

 

 
Pošalji Ne, hvala