KONČAR – Institut prihvaćen u IECEE CB Shemu

KONČAR – Institut je prihvaćen u IECEE CB Shemu kao nacionalno certifikacijsko tijelo – NCB KONČAR – Institut za elektrotehniku d.d..

Također, KONČAR – Institut je prihvaćen u IECEE CB Shemu kao CB ispitni laboratorij – CBTL koji djeluje pod nadležnošću NCB KONČAR – Institut za elektrotehniku d.d.. CB ispitni laboratoriji (CBTL) provode ispitivanja i izdaju izvješća o ispitivanju (TR) prema IEC međunarodnim standardima.

CB shemom upravlja IEC sustav ocjenjivanja sukladnosti elektrotehničke opreme i komponenata (IECEE). IECEE je međunarodni sustav za međusobno prihvaćanje izvješća o ispitivanju i certifikata koji se bave isključivo sigurnošću električnih i elektroničkih komponenti, opreme i proizvoda. Kao multilateralni sporazum između zemalja sudionica i certifikacijskih organizacija, cilj mu je olakšati trgovinu promicanjem usklađivanja nacionalnih standarda s međunarodnim standardima i suradnjom između prihvaćenih nacionalnih tijela za certificiranje (NCB) širom svijeta. Na taj se način proizvođači proizvoda približavaju idealnom konceptu “jedan proizvod, jedan test, jedna marka, ako je primjenjivo”.

Glavne prednosti za industriju su smanjenja kašnjenja i troškova višestrukog testiranja jer proizvod može certificirati jedno Nacionalno certifikacijsko tijelo (NCB) čiji je certifikat prihvatljiv širom svijeta, bez potrebe za daljnjom procjenom proizvoda. Na taj način ubrzava se proces lansiranja proizvoda i širenja tržišta poduzeća.

Usluge laboratorijskih ispitivanja koje nudi KONČAR – Institut u području električne sigurnosti, a provode se u sklopu CB Sheme uključuju:

  • Mjerenje ulazne struje i snage
  • Ispitivanje s ispitnim sondama i dodir dijelova pod naponom
  • Mjerenje zagrijavanja
  • Mjerenje struje odvoda i ispitivanje dielektrične čvrstoće
  • Mjerenje otpora izolacije
  • Ispitivanje stabilnosti i mehaničkih opasnosti
  • Provjera priključka napajanja i vanjskih priključaka
  • Provjera vijaka i priključnih stezaljki
  • Otpornost na toplinu i vatru (ispitivanje užarenom žicom)
  • Mjerenje izloženosti elektromagnetskim poljima rasvjetnih tijela, informatičke opreme, kućanskih aparata…