Mjerenja 5G frekvencijskih područja u Osijeku

Prema akcijskom planu Europske komisije, Osijek je odabran kao prvi grad u Hrvatskoj u kojem će se izgraditi i pustiti u komercijalni rad 5G mreža. Kako bi se uklonila zabrinutost o utjecaju 5G tehnologije na zdravlje građana i okoliš, u Osijeku se našim sustavom trajnog monitoringa elektromagnetskih polja – MEP provode mjerenja 5G frekvencijskog područja.

Rezultati mjerenja koje je započelo 24. lipnja 2020. godine dostupni su na uvid Gradskoj upravi Osijeka te pokazuju da su vrijednosti zračenja frekvencijskih područja 5G mreže unutar dozvoljenih vrijednosti propisanih Pravilnikom o zaštiti od elektromagnetskih polja.

MEP kao autonomni sustav koji se može postaviti na svaku lokaciju omogućuje mjerenje zračenja elektromagnetskih polja svih važnih frekvencijskih područja. Uz pomoć softverske aplikacije prilagođene korisniku, uvid u rezultate mjerenja može biti dostupan zainteresiranim građanima, odnosno lokalnoj zajednici s područja na kojem se provode mjerenja. S obzirom na dvojbe vezane uz sigurnost 5G mreže u životnoj i radnoj okolini, gradske i lokalne uprave uz pomoć našeg rješenja mogu smanjiti zabrinutost svojih građana te im pružiti osjećaj sigurnosti.