Novi doktor znanosti u KONČAR – Institutu

Na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu 3. prosinca 2019. godine, Miroslav Petrinić, dipl. ing., zaposlenik Zavoda za rotacijske strojeve u KONČAR – Institutu za elektrotehniku, obranio je doktorsku disertaciju na temu „Sprega elektromagnetskih sila i vibracija statorskoga paketa sinkronoga generatora“ te mu je dodijeljena titula doktora iz područja tehničkih znanosti.

Sažetak
Kroz rad je je analiziran utjecaj različitih nesimetričnih opterećenja na sile i vibracije generatora s istaknutim polovima. Usporedbom napona svitaka postavljenih na zube paketa statora utvrđena je razlika stanja električne nesimetrije od ostalih vrsta poremećaja kao što su ekscentricitet rotora i kvar namota. Superpozicijom sila koje djeluju na zube generatora određena je ukupna radijalna magnetska sila koja djeluje na paket. Usporedbom izmjerenih akceleracija paketa s frekvencijskim spektrom radijalne sile paketa utvrđeni su elektromagnetski uzrokovani harmonici vibracija i odvojeni od mehanički uzrokovanih harmonika. Rezultati proračuna temeljeni na metodi konačnih elemenata (MKE) potvrđeni su mjerenjima u laboratoriju na sinkronom generatoru. Prikazane metode za analizu radijalnih sila koje djeluju na zube statora i razvijene algoritme za otkrivanje nesimetričnog električnog opterećenja i razlučivanje električki od mehanički uzrokovanih harmonika vibracija moguće je koristiti u fazi projektiranja električnih strojeva te kao dio ekspertnog sustava za nadzor i praćenje stanja sinkronog generatora.