Obavijest korisnicima laboratorijskih usluga te usluga certificiranja i inspekcije tijekom COVID-19

Obavijest korisnicima laboratorijskih usluga te usluga certificiranja i inspekcije o prilagodbi aktivnosti i procedura u uvjetima poslovanja tijekom epidemije COVID-19

KONČAR – Institut za elektrotehniku d.d. i dalje pruža usluge ispitivanja, umjeravanja certificiranja i inspekcije uz prilagodbu pojedinih aktivnosti. Pri tome uzimamo u obzir dva ključna faktora:

 1. Prilagodbe i promjene aktivnosti i procedura ne ugrožavaju tehničke zahtjeve i kvalitetu provođenja usluga
 2. Poštuju se sve mjere koje propisuju nadležne institucije kako ne bi ugrozili zdravlje naši zaposlenika te zaposlenika naših klijenata i partnera.

Postupanje kod primopredaje materijala i opreme u svrhu provođenja usluga

Ulazak u prostore KONČAR – Instituta ograničen je i u potpunosti nadziran. Ovisno o lokaciji u na kojoj se primopredaja provodi propisane su adekvatne zaštitne mjere o kojima će klijent biti unaprijed obavješten od strane predstavnika KONČAR – Instituta.

Molimo klijente da ne donose svoje materijale i opremu bez prethodne najave.

Terenska ispitivanja

Terenska ispitivanja, u dogovoru s klijentom, provode se tamo gdje je moguće osigurati sve propisane mjere zaštite i socijalnu distancu.

Prisustvovanje klijenta ispitivanju

Na zahtjev klijenta organizira se njegova prisutnost ispitivanju na dva načina:

 • Svjedočenje ispitivanjima putem videa uz poštivanje svih pravila privatnosti  
 • Fizička prisutnost, ali samo ako je moguće osigurati sve propisane mjere zaštite

Održavanje certifikata putem provođenja nadzornih aktivnosti

Tamo gdje je u certifikacijskim shemama predviđen nadzor korištenja certifikata kroz audit i pregled proizvodnje i kontrolnih aktivnosti provodi se na načine koje omogućava nastala situacija:

 • Fizički nadzor na uobičajeni način, ali samo ako klijent može osigurati sve propisane mjere zaštite
 • Video konferencija, uz prethodnu dostavu dokaza i zapisa neophodnih za održavanje certifikata, a minimalno:
  • Pregled izdanih proizvoda za period od prethodnog nadzora
  • Zapise o provedenim kontrolama kvalitete: ulazna, međufazna, izlazna kontrola
  • Umjernice za uređaje kojima se provode kontrole
  • Zapise o eventualnim nesukladnostima u tijeku proizvodnje i reklamacijama kupaca.

Uzorak proizvoda klijent će dostaviti na zahtjev ocjenitelja.

Način provođenja nadzornih aktivnosti dogovarat će se sa svakim klijentom zasebno, o čemu će klijent pravovremeno biti obavješten. Sva pravila privatnosti će se poštovati.