Seminar: Atmosferski prenaponi u pogonu energetskih transformatora

U organizaciji časopisa Transformers Magazine, naš kolega Bruno Jurišić i doc. dr. sc. Božidar Filipović-Grčić, docent na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, održat će besplatno online predavanje na temu praćenja prenapona na mreži na terminalima transformatora.

Online predavanje dati će uvid u moguće prenapone koji se pojavljuju na stezaljkama energetski transformatora. Stvarni, mjereni prenaponi biti će analizirani te uspoređeni sa standardnim testnim valnim oblicima. Slušatelji će dobiti uvid u suvremene tehnologije sustava za motrenje prijelaznih pojava te njihovu analizu.

Saznajte više o predavanju i prijavite se za sudjelovanje:

PRIJAVA NA PREDAVANJE