Monitoring visokonaponskih prekidača

Sustav monitoringa prekidača (KONČAR CBMS) pomaže kod donošenja odluka vezanih uz potrebno održavanje i daljnje korištenje prekidača kao ključnog elementa u rasklopnom postrojenju.

Motrene veličine kod prekidača

Motrene veličine kod prekidača su:

 • Status prekidača: uklopljen/isklopljen, triger, blokade
 • Napon po fazama
 • Struja glavnog kruga
 • Struja uklopnog i isklopnog svitka
 • Napon pomoćnog kruga
 • Struja motora
 • Rad motora prekidača
 • Put kontakta prekidača
 • Sklopna vremena (uklop, isklop, uklop-isklop)
 • Hidraulički tlak
 • Gubitak ulja u hidrauličkom cilindru
 • Napetost pogonske opruge

Gornje veličine daju informaciju o trenutnom stanju mehanizma i motora prekidača te njegovu spremnost za obavljanje budućih operacija.

Računate veličine prekidača

Osim veličina dobivenih izravno sa senzora, postoje i veličine koje se računaju matematičkim metodama. Računate veličine prekidača daju:

 • Operacijska vremena glavnih i kontrolnih krugova
 • Brzina i put kontakta prilikom uklopa, odnosno isklopa
 • Lučni integral (I²t) prilikom isklopa

Ovi podaci su odlični pokazatelji istrošenosti prekidača koji ukazuju na potrebu remonta radi sprječavanja katastrofalnih posljedica.

Koristi sustava monitoringa prekidača

Najveće koristi sustava monitoringa prekidača su:

 • Povećana pouzdanost opreme kroz uvid u njeno trenutno stanje
 • Otkrivanje grešaka u ranijoj fazi prije nego li se dogode veće greške ili katastrofe
 • Ukoliko do greške ipak dođe, analiza uzroka greške je detaljna te je time uklanjanje greške lakše i brže
 • Značajnije uštede na održavanju, zbog mogućnosti povećanja razmaka redovitog održavanja (održavanje s obzirom na stanje)

Glavna prednost sustava monitoringa prekidača je modularnost sustava, koja omogućava zadovoljavanje jedinstvenih potreba kupaca.

 

Sustav monitoringa prekidača je dio sustava monitoringa rasklopnog postrojenja (KONČAR BMS).