Hybrid Box®

Monitoring autonomnih sustava napajanja

Monitoring autonomnih sustava napajanja je cjelovito rješenje koje se realizira kao elektronički sustav mjerenja, obrade, pohrane i prezentacije procesnih veličina sustava napajanja. Rješenje implementira mjerenje svih bitnih procesnih veličina u hibridnim autonomnim sustavima napajanja.

Mjerni rezultati se obrađuju s ciljem analize i zaključivanja o stanju sustava te pohranjuju u udaljenu bazu podataka. Svim mjernim podatcima je moguće pristupiti korištenjem udaljene komunikacije prema sustavu monitoringa. Na osnovu opširne baze znanja, moguće je korištenjem mjerenih veličina obavljati složene analize i optimiziranja rada autonomnih sustava napajanja. Evidentirani alarmi se mogu proslijeđivati nezavisnom serveru.