Shaft torsion and power measurement

Moment i snaga na vratilu te brzina rotacije ključni su parametri povezani s performansama rotacijskog stroja (veličine ključne za izračun korisnosti stroja).

Shaft torsion and power measurement (ST&P) sustav osigurava uvid u ove ključne parametre putem on-line mjerenja torzijskog uvijanja vratila putem optičkih senzora. Pored on-line mjerenja torzijskog uvijanja vratila, ST&P sustav osigurava mjerenje snage na vratilu i brzine rotacije.

Značajke ST&P sustava

Optički senzori:

Procesna jedinica:

Nema kontakta s vratilom

Procesiranje u stvarnom vremenu

Digitalni izlaz

Analogni i digitalni izlazi
Robusna izvedba

Komunikacijski izlazi

Jednostavna ugradnja (enkoderski disk nije potreban)Baza podataka
 Lokalni/udaljeni pristup sustavu (HMI)  

Brošura
Pošalji Ne, hvala