Akustička dijagnostika

Brošura: Akustička dijagnostika

Zbog dokazanih opasnosti po zdravlje, ali i po očuvanje okoliša, buka zahtijeva stalna istraživanja koja bi rezultirala njenim smanjenjem. To zahtijeva analizu izvora buke te poznavanje njene karakteristične veličine. Identifikacija, lociranje, kvantifikacija i vrednovanje parcijalnih izvora koraci su koji se moraju provesti u smjeru utjecanja na ukupnu buku i njeno smanjenje.

Koristeći specijaliziranu mjernu opremu (zvučnu kameru) osiguravamo uslugu razvojnih i dijagnostičkih ispitivanja buke kao i rješavanje akustičkih problema detekcije izvora buke i širenja zvuka u prostoru. 

Usluge: