Monitoring elektromagnetskih polja

Sustav trajnog monitoringa zračenja elektromagnetskih polja svih važnih frekvencijskih područja.

Sustav za monitoring elektromagnetskih polja - MEP je autonoman sustav koji se može postaviti na svaku lokaciju.

Sustav se sastoji od izotropne antene za mjerenje sve 3 osi, analizatora spektra, GSM modema te softverske aplikacije koja podatke prima i prikazuje ih u obliku prilagođenom korisniku.

Sustav za monitoring elektromagnetskih polja - MEP pruža osjećaj sigurnosti zahvaljujući javno dostupnim informacijama zbog kojih se sumnje u razine zračenja mogu otkloniti u svakome trenutku, pregledom rezultata monitoringa pojedinih frekvencijskih pojaseva te skupnog izračuna kroz aplikaciju prilagođenu korisniku.

Mogućnosti sustava:

Uvid u rezultate monitoringa, odnosno stvarne vrijednosti zračenja, dostupan je lokalnim zajednicama. Na taj način zainteresirani građani mogu usporediti stvarne vrijednosti zračenja s razinama koje su definirane Pravilnikom o zaštiti od elektromagnetskih polja.

Mjerna stanica, preko spektralnog analizatora i antene, u realnom vremenu mjeri i obrađuje razinu elektromagnetskih polja u unaprijed definiranim frekvencijskim područjima. Rezultat toga je zbroj elektromagnetskih polja po svim frekvencijskim pojasevima (FM, TV, TETRA, GSM, DCS, UMTS, WIFI…).

Brošura - Monitoring Elektromagnetskih polja     Brošura - Smart Environment

  
Pošalji Ne, hvala