O nama

Poslovanje Instituta zasnovano je na tri ključne poslovne aktivnosti:

Istraživanje i razvoj

Institut prati trendove i ulaže u istraživanja kako bi prednjačio u primjeni najsuvremenijih tehnologija vezanih uz proizvodni program društava Grupe KONČAR i unaprijedio vlastita rješenja namijenjena za globalno tržište.

Vlastita rješenja

Suvremena tehnička rješenja Instituta rezultat su dugogodišnjeg iskustva i znanja stečenih na području elektroenergetske opreme i transporta. Sustavi monitoringa omogućavaju bolje gospodarenje kapitalnom imovinom i upravljanje rizikom. Vlastite HW/SW platforme omogućuju duži životni vijek proizvoda.

Dijagnostika, ispitivanje, umjeravanje i certificiranje

Laboratorijski centar čine osam laboratorija akreditiranih za brojne metode ispitivanja prema zahtjevima međunarodnih normi i tehničkih specifikacija. Akreditiran je prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025 čime potvrđuje neovisnost i kompetentnost u pružanju laboratorijskih i terenskih usluga ispitivanja proizvoda.

Služba za certificiranje – SCERT akreditirana je prema normi HRN EN ISO/IEC 17065 – Ocjenjivanje sukladnosti.

Poslovanje i ulaganja u 2021.

Početkom 2021. KONČAR – Institut za elektrotehniku obilježio je 60 godina od osnivanja i kontinuiranog rada na primijenjenim znanstvenim istraživanjima i razvoju. Od početka djelovanja pa do danas Institut je bio pokretač novih tehnoloških trendova i podrška razvojnih aktivnosti u Končaru. Institut je tvrtka sa znanstvenim statusom gdje se znanje ugrađuje u nove proizvode i usluge koji su konkurentni na svjetskom tržištu.

Svoj ekonomski rast temelji na vrhunskim uslugama istraživanja, razvoja i inovacija, kompetentnom i dobro opremljenom Laboratorijskom centru te konkurentnim naprednim tehnološkim rješenjima zasnovanim na informacijsko-komunikacijskim tehnologijama.

Unatoč poteškoćama u poslovanju, prije svega povezanih s pandemijom, Institut je u 2021. ostvario znatno bolji financijski rezultat nego godinu ranije te je uspješno završena većina planiranih aktivnosti i ugovora. Prihod od prodaje porastao je za 26 posto, a ukupni prihod za 23 posto u odnosu na 2020.

Najznačajnija investicija u 2021. bila je početak gradnje novog Laboratorija za velike električne strojeve i pogone – LAVESP. Projekt LAVESP od iznimnog je značenja za ispitivanja visokonaponske opreme, a po tehničkim karakteristikama ravnopravan je renomiranim svjetskim laboratorijima. Tijekom 2021. uloženo je i 3,7 mil. kn. u obnovu ovojnice i protupožarnih stepenica upravne zgrade čime će se pridonijeti sigurnosti zaposlenika, udobnosti korištenja objekta i energetskoj učinkovitosti, kao i bitnom smanjenju troškova grijanja i hlađenja.

Na početku 2021. provedena je i reorganizacija Instituta. Iz 6 zavoda Institut se preustrojilo u tri poslovne jedinice: Elektroenergetika, Digitalne platforme i sustavi te Laboratorijski centar (LC). U svrhu lakše provedbe Integralne strategije i implementacije novog operativnog modela Grupe KONČAR 2020+ u studenome je provedeno preoblikovanje Instituta iz dioničkog društva u društvo s ograničenom odgovornošću.