O nama

Poslovanje Instituta zasnovano je na tri ključne poslovne aktivnosti:

Istraživanje i razvoj

Institut prati trendove i ulaže u istraživanja kako bi prednjačio u primjeni najsuvremenijih tehnologija vezanih uz proizvodni program društava Grupe KONČAR i unaprijedio vlastita rješenja namijenjena za globalno tržište.

Vlastita rješenja

Suvremena tehnička rješenja Instituta rezultat su dugogodišnjeg iskustva i znanja stečenih na području elektroenergetske opreme i transporta. Sustavi monitoringa omogućavaju bolje gospodarenje kapitalnom imovinom i upravljanje rizikom. Vlastite HW/SW platforme omogućuju duži životni vijek proizvoda.

Dijagnostika, ispitivanje i certificiranje

Institut posjeduje 13.000 m2 poslovnog i laboratorijskog prostora. Laboratorijski centar čine osam laboratorija akreditiranih za brojne metode ispitivanja prema zahtjevima međunarodnih normi i tehničkih specifikacija. Akreditiran je prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025 čime potvrđuje neovisnost i kompetentnost u pružanju laboratorijskih i terenskih usluga ispitivanja proizvoda.

Poslovanje i ulaganja u 2018.

Institut od svog osnivanja 1991. posluje stabilno i pozitivno unatoč trajnim izazovima i novim trendovima u područjima elektroenergetike i transporta. Svoj ekonomski rast temelji na vrhunskim uslugama istraživanja i razvoja, kompetentnim i dobro opremljenim laboratorijima te konkurentnim naprednim tehnološkim rješenjima zasnovanim na informacijsko komunikacijskim tehnologijama.

Sudjeluje pri istraživanju, razvoju, ispitivanjima, nadzoru i ekspertizama na velikom broju projekata Grupe Končar. Također ima važnu ulogu u razvoju ključnih elektroničkih i energetskih komponenata te komunikacijske opreme proizvodnog programa Grupe KONČAR. Osim podrške društvima Grupe, stručnjaci Instituta pružaju na globalnoj razini usluge razvoja i ispitivanja za strane naručitelje.

Najznačajniji izvozni proizvodi i usluge u 2018. bili su sustavi monitoringa transformatora i provodnika, laboratorijska ispitivanja, sustavi monitoringa rotacijskih strojeva i usluge razvoja na području sigurnosno kritičnih ugradbenih računalnih sustava. Prihod od prodaje iznosio je 78,2 mil. kn i to na uslugama ispitivanja, certificiranja i dijagnostike 49 %, na vlastitim proizvodima 31 % i na istraživanju i razvoju 20 %.

Institut se financira isključivo vlastitim sredstvima i nije izložen kamatnim, kreditnim i rizicima likvidnosti. Kratkotrajna imovina Instituta 7,9 puta je veća od kratkoročnih obveza, a u kratkotrajnoj imovini 72 % sadržana je financijska imovina i novac što zajedno s otvorenim obavezama, nakon kraja poslovne godine, jamči stabilno poslovanje Instituta i u narednom razdoblju.

Ulaganje u dugotrajnu imovinu u 2018. iznosilo je 5,76 mil. kn, od čega u opremu 4,86 mil. kn, a u softver 0,9 mil. kn. Investicijsko održavanje opreme i zgrada iznosilo je 0,6 mil. kn. Ulaganje u obrazovanje s ukupnim opravdanim troškovima (školarine, kotizacije, stručna literatura i službena putovanja u vezi s usavršavanjem) iznosilo je 0,86 mil. kn. Trošak licencija i održavanja softvera iznosio je 1,13 mil. kn.

Planira se daljnje ulaganje u nabavku opreme u okviru obnove postojeće i izgradnje nove infrastrukture, što će omogućiti povećanje kompetencija i proširenja opsega primijenjenih istraživanja i razvoja na područjima elektroenergetike i transporta.