O nama

Poslovanje Instituta zasnovano je na tri ključne poslovne aktivnosti:

Istraživanje i razvoj

Institut prati trendove i ulaže u istraživanja kako bi prednjačio u primjeni najsuvremenijih tehnologija vezanih uz proizvodni program društava Grupe KONČAR i unaprijedio vlastita rješenja namijenjena za globalno tržište.

Vlastita rješenja

Suvremena tehnička rješenja Instituta rezultat su dugogodišnjeg iskustva i znanja stečenih na području elektroenergetske opreme i transporta. Sustavi monitoringa omogućavaju bolje gospodarenje kapitalnom imovinom i upravljanje rizikom. Vlastite HW/SW platforme omogućuju duži životni vijek proizvoda.

Dijagnostika, ispitivanje i certificiranje

Institut posjeduje 13.000 m2 poslovnog i laboratorijskog prostora. Laboratorijski centar čine osam laboratorija akreditiranih za brojne metode ispitivanja prema zahtjevima međunarodnih normi i tehničkih specifikacija. Akreditiran je prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025 čime potvrđuje neovisnost i kompetentnost u pružanju laboratorijskih i terenskih usluga ispitivanja proizvoda.

Poslovanje i ulaganja u 2020.

Institut od svog osnivanja 1991. posluje stabilno i pozitivno unatoč trajnim izazovima i novim trendovima u područjima elektroenergetike i transporta. Svoj ekonomski rast temelji na vrhunskim uslugama istraživanja i razvoja, kompetentnim i dobro opremljenim laboratorijima te konkurentnim naprednim tehnološkim rješenjima zasnovanim na informacijsko komunikacijskim tehnologijama.

Sudjeluje pri istraživanju, razvoju, ispitivanjima, nadzoru i ekspertizama na velikom broju projekata Grupe KONČAR. U Grupi također ima važnu ulogu u razvoju ključnih elektroničkih komponenata. Osim podrške društvima Grupe, stručnjaci Instituta pružaju na globalnoj razini usluge razvoja i ispitivanja za strane naručitelje.

Najznačajniji izvozni proizvodi i usluge u 2019. bili su laboratorijska ispitivanja visokonaponske opreme, sustavi monitoringa transformatora i provodnika, sustavi monitoringa rotacijskih strojeva te usluge razvoja na području sigurnosno kritičnih ugradbenih računalnih sustava. Prihod od prodaje iznosio je 69 mil. kn i to na uslugama ispitivanja, certificiranja i dijagnostike 49%, na vlastitim proizvodima 27% te na istraživanju i razvoju 24%.

Institut posluje isključivo vlastitim sredstvima i nije izloženo kamatnim, kreditnim i rizicima likvidnosti. Kratkotrajna imovina Instituta 6,5 puta je veća od kratkoročnih obveza, a u kratkotrajnoj je imovini 64 % sadržana financijska imovina i novac, što zajedno s otvorenim obvezama nakon kraja poslovne godine jamči stabilno poslovanje Instituta i u narednom razdoblju.

Ulaganje u dugotrajnu imovinu iznosilo je 4,19 mil. kn, od čega u opremu 4,18 mil. kn. Investicijsko održavanje opreme i zgrada iznosilo je 0,6 mil. kn. Ulaganje u obrazovanje s ukupnim opravdanim troškovima (školarine, kotizacije, stručna literatura i službena putovanja u vezi s usavršavanjem) iznosilo je 0,9 mil. kn. Trošak licencija i održavanja softvera iznosio je 1,49 mil. kn.

Planira se daljnje ulaganje u nabavku opreme u okviru obnove postojeće i izgradnje nove infrastrukture, što će omogućiti povećanje kompetencija i proširenja opsega primijenjenih istraživanja i razvoja na područjima elektroenergetike i transporta.