O nama

Poslovanje Instituta zasnovano je na tri ključne poslovne aktivnosti:

Istraživanje i razvoj
Institut prati trendove i ulaže u istraživanja kako bi prednjačio u primjeni najsuvremenijih tehnologija vezanih uz proizvodni program društava Grupe KONČAR i unaprijedio vlastita rješenja namijenjena za globalno tržište.

Vlastita rješenja
Suvremena tehnička rješenja Instituta rezultat su dugogodišnjeg iskustva i znanja stečenih na području elektroenergetske opreme i transporta. Sustavi monitoringa omogućavaju bolje gospodarenje kapitalnom imovinom i upravljanje rizikom. Vlastite HW/SW platforme omogućuju duži životni vijek proizvoda.

Dijagnostika, ispitivanje i certificiranje
Institut posjeduje 13.000 m² poslovnog i laboratorijskog prostora. Osam laboratorija posjeduje akreditaciju prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025 čime potvrđuje neovisnost i kompetentnost laboratorija u pružanju laboratorijskih i terenskih usluga ispitivanja proizvoda, uporabom suvremene ispitne i mjerne opreme, prema zahtjevima normi i tehničkih specifikacija.

Poslovanje i ulaganja u 2016.

Institut je u 2016. ostvario prihod od prodaje u vrijednosti od 94 mil. kn, pri čemu je direktni izvoz iznosio 20,8 posto, odnosno 11,9 posto više nego prethodne godine. Ulaganje u dugotrajnu imovinu u 2016. iznosilo je 7,2 mil. kn, od čega u opremu 6,3 mil. kn, a u građevinske objekte 0,9 mil. kn. Investicijsko održavanje opreme i zgrada iznosilo je 0,8 mil. kn.

Ukupno je tijekom 2016. godine ulaganje u istraživanje i razvoj iznosilo 6,03 mil. kn. Od toga su vlastita ulaganja u istraživanje i razvoj bila 3,63 mil. kn, a kroz projekte sufinancirane (nacionalni ili EU fondovi) istraživačko-razvojne i inovacijske aktivnosti 2,4 mil. kn.

Ulaganje u obrazovanje s ukupnim opravdanim troškovima (školarine, kotizacije, stručna literatura i službena putovanja u vezi s usavršavanjem) iznosilo je 0,8 mil. kn. Trošak licencija i održavanja softvera iznosio je 1 mil. kn.

Planira se daljnje ulaganje u nabavku opreme u okviru obnove postojeće i izgradnje nove infrastrukture, što će omogućiti povećanje kompetencija i proširenja opsega primijenjenih istraživanja i razvoja na područjima elektroenergetike i transporta.