O nama

2021

Dokazivanje sukladnosti s RoHS direktivom od 2021. nova je usluga koju Laboratorijski centar nudi svojim kupcima. Direktiva RoHS (Restriction of Hazardous Substances) ograničava uporabu određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi sa svrhom zaštite ljudskog zdravlja i okoliša.

12.11.2021. preoblikovanje KONČAR – Instituta za elektrotehniku d.d. u KONČAR – Institut za elektrotehniku d.o.o. za istraživanje, razvoj i usluge.

Ispitivanja spojnica dalekovodne užadi za norveškog operatora energetskog sustava čime je Laboratorijski centar proširio svoje usluge na novo tržište. LC kontinuirano istražuje tržište, širi ispitne mogućnosti te akreditira nove ispitne metode.

Isporuka sustava za monitoring vibracija i zračnog raspora za osam cijevnih hidroagregata hidroelektrane Chashma u Pakistanu.

Sustav za monitoring transformatora – Končar TMS vlastito je rješenje Instituta, zasnovano na hardverskoj i softverskoj platformi KonFID najnovije tehnologije. Do danas je isporučeno 530 sustava u 40 zemalja svijeta.

Početak gradnje Laboratorija za velike električne strojeve i pogone – LAVESP, glavni izvođač radova Končar – Inženjering.

Obnova ovojnice i protupožarnih stepenica upravne zgrade Instituta (P-objekt).

Ispitivanja nove biorazgradive transformatorske izolacijske tekućine za renomiranog inozemnog naručitelja u Laboratoriju za fizikalno-kemijska ispitivanja, dio su brojnih ispitivanja koje nudi Laboratorijski centar.

25.3.2021. Institut obilježio 60 godina osnivanja i znanstveno-istraživačkog rada u Končaru

U Laboratorijskom centru provedeno cjelovito tipsko ispitivanje 12 distributivnih transformatora, uključujući i specijalno ispitivanje otpornosti na kratki spoj te tipsko ispitivanje buke u gluhoj komori volumena 320 m3.

Daljinski nadzor montaže sustava za zaštitu od ležajnih struja i napona – Končar SCVP, puštanje u rad i obuka korisnika za rad na turboagregatu kogeneracijskog postrojenja Connaught Bridge u Maleziji.

1.1.2021. reorganizacija Instituta. Iz 6 zavoda Institut se preustrojilo u tri poslovne jedinice: Elektroenergetika, Digitalne platforme i sustavi te Laboratorijski centar.

2020

Ispitan je 12-metarski HVDC provodnik 500 kV, 4000 A u okomitom položaju, unutar ovojnice pri temperaturi okoline 50 °C za dugogodišnjeg naručitelja iz Švedske. Zbog velikih dimenzija provodnika i složenosti ispitivanja, ispitna metoda jedinstvena je u svijetu.

Laboratorijski centar reakreditiran za pružanje usluga umjeravanja s prelaskom na zahtjeve nove norme HRN EN ISO/IEC 17025:2017. Laboratorij za umjeravanje i Visokonaponski laboratorij akreditacijom su obuhvatili djelatnosti umjeravanja etalona, mjerila električnih veličina i visokonaponskih mjernih sustava.

Institut je prihvaćen u IECEE CB (Certification Body) shemu čime su ispitni izvještaji Laboratorijskog centra i certifikati našeg certifikacijskog tijela (SCERT), u području sigurnosti električnih i elektroničkih proizvoda, međunarodno priznati i dio su laboratorijskog sustava na globalnoj razini.

Monitoring neionizirajućih elektromagnetskih polja na tri Končareve lokacije omogućuje informiranje zaposlenika o razinama elektromagnetskih zračenja u radnoj okolini. Grupa Končar postala je time prva velika tvrtka u Hrvatskoj koja je svojim zaposlenicima ponudila objektivnu i pouzdanu usporedbu s dozvoljenim razinama zračenja propisanim Pravilnikom o zaštiti od elektromagnetskih polja.

U Laboratorijskom centru provedeno je ispitivanje transformatorskog provodnika zagrijavanjem strujom 25 kA, za potrebe kupca iz Švedske. Inovativna metoda ispitivanja razvijena je samostalno i znatno proširuje dosadašnje mogućnosti ispitivanja strujom zagrijavanja max. 10 kA.

Povećanje broja ispitnih metoda u području opreme za elektroenergetiku ide ukorak sa specifičnim zahtjevima kupaca. Laboratorijski centar uspješno je proveo složeno i rizično ispitivanje prespojne kutije na unutarnji lučni kvar, koje je iziskivalo dugotrajne pripreme i veliku stručnost, jer se tijekom takvih ispitivanja često oslobađa velika količina energije.

Automatiziran sustav za razvojno-istraživačka ispitivanja visokonaponskih izolacijskih materijala omogućuje ubrzano starenje izolacijskih uzoraka, kontrolu vlage, temperature i samostalno upravljanje naponskim ispitivanjem. Ovako složenim sustavom ispitivanja omogućena je tržišna konkurentnost nekim proizvodima Grupe Končar.

Fotonaponska elektrana Vis puštena je u rad uz veliki doprinos Instituta koji je sudjelovao u razvoju i isporuci KonSol elektroničkih energetskih pretvarača. Rješenje omogućuje  paralelno povezivanje više pretvarača i spajanje na distribucijsku mrežu čime se postiže funkcionalnost bez dodatne trafostanice na lokaciji i smanjuju gubici u pretvorbi energije.

Sustavi monitoringa agregata i transformatora instalirani na HE Gojak omogućuju sustavno praćenje stanja kapitalne opreme zbog prevencije kvarova i planiranja održavanja. Sustavi monitoringa zasnovani su na najsuvremenijim web-tehnologijama i omogućuju daljinski pristup s bilo kojeg računala ili mobilnog uređaja.

Započeo razvojni projekt unapređenja visokonaponskog motora za poznatu južnokorejsku tvrtku. Prva faza obuhvatila je dijagnostička ispitivanja postojećeg motora, kao i ekspertnu primjenu najsuvremenijih alata za numeričku analizu u području mehanike, elektromagnetizma, prijenosa topline i dinamike fluida.

Dovršetak razvoja i prva isporuka nove generacije glavnog sustava upravljanja i sustava vizualizacije za latvijski tramvaj. U okviru projekta, po prvi puta je u tramvajsko vozilo ugrađeno kompaktno dvostruko sučelje prema vozaču.

Ugovaranje isporuke sustava monitoringa MCM za 8 cijevnih agregata u HE Chashma, Pakistan, označio je povratak Končara na tržište Pakistana nakon više od 60 godina (HE Gujrunwalla, 1957.).

2019

Pušten u pogon prvi sustav monitoringa KONČAR MCM za hidroagregate u Rumunjskoj, na Hidroelektrani (HE) Dimitrija Leonida. Osim trajnog monitoringa i podrške funkcije zaštite, sustav podržava i napredne dijagnostičke mogućnosti ukazujući na moguće uzroke problema pri radu agregata.

Instalirani KONČAR MEP sustavi za monitoring elektromagnetskih polja u pet hrvatskih gradova s on-line prikazom rezultata mjerenja i stvarnih vrijednosti zračenja elektromagnetskih polja, povećavaju osjećaj sigurnosti i zaštite zdravlja građana.

Umjeravanje visokonaponskih mjernih sustava za mjerenje impulsnih napona do 2400 kV, za francuskog proizvođača u laboratoriju krajnjeg korisnika u Zürichu.

Ispitan jednožilni visokonaponski kabel nazivnog napona 76/132 (145) kV, s aluminijskim vodičem Ø 1200 mm2. Opsežna tipska ispitivanja činilo je 18 različitih ispitivanja u ukupnom trajanju od 6 tjedana. 

Laboratorijskom centru svečano uručena Potvrda o akreditaciji Hrvatske akreditacijske agencije, čime je potvrđena neovisnost i stručnost u pružanju laboratorijskih i terenskih usluga ispitivanja.

Certifikacijsko tijelo SCERT reakreditirano prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17065:2013. 

Osnovan je Laboratorijski centar koji čini osam laboratorija pod jedinstvenom akreditacijom prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025:2017., čime su omogućene usluge ispitivanja proizvoda na jednom mjestu (One Stop Testing).

U gradskoj vijećnici Svete Nedelje predstavljeni su rezultati višemjesečnih mjerenja sustavom za monitoring elektromagnetskih polja KONČAR MEP.

2018

Pokrenut pilot projekt trajnog mjerenja neionizirajućih EM polja u gradovima širom Hrvatske pomoću vlastitog rješenja za monitoring elektromagnetskih polja – MEP. Sveta Nedelja prvi je hrvatski grad koji je postavljanjem MEP sustava građanima putem interneta omogućio uvid u rezultate mjerenja i trajno praćenje mjerenja EM polja.

Laboratorij za magnetska mjerenja započeo s radom. Opremljen je najsuvremenijom opremom za mjerenje svojstava magnetskih materijala koji se koriste u rotacijskim strojevima i transformatorskoj industriji.

Puštanje u pogon fotonaponske elektrane (FNE) na lokaciji KONČAR – Energetskih transformatora snage 1 MWp, koju je Institut projektirao, realizirao i isporučio opremu, uključujući i vlastite pretvarače serije KonSol 200.

U suradnji nekoliko laboratorija Instituta provedeno je niz ispitivanja brodske navigacijske opreme talijanskog proizvođača Navico prema normama EN 60945 i ruskim RMRS pravilima. Provedena su ispitivanja na EMC, vibracije, klimu, sigurnu udaljenost od instalacije kompasa i nekoliko provjera sigurnosti pri nepravilnoj uporabi.

U Visokonaponskom laboratoriju KONČAR – Instituta uspješno su provedena ispitivanja za kupce iz Italije, Hrvatske, Švedske i Irana.

2017

Pušten u pogon sustav zaštite od osovinskih polja – KONČAR SCVP u sklopu zamjene ukupno šest sustava uzbude na Crpnoj hidroelektrani (CHE) Dinorwig u Ujedinjenom Kraljevstvu.

Obnovljena velika walk-in klimatska komora volumena 50m³, u kojoj su moguća ispitivanja na temperaturama od -55 °C do 100 °C

Usluge razvoja SILx (Safety Integrity Level) hardverskih i softverskih rješenja za partnera iz Njemačke.

Nabavka kidalice u Laboratoriju za mehanička i tehnološka ispitivanja, deklarirane točnosti 0,5, s mogućnošću ispitivanja prema normi HRN EN ISO 6892 metodi A1. Jedina u Hrvatskoj koja zadovoljava te vrlo stroge zahtjeve.

U Laboratoriju za velike snage provedeno ispitivanje na unutarnji lučni kvar kojem se podvrgavaju mjerni transformatori, sklopni blokovi te plinom izolirana oklopljena postrojenja, prema normama IEC 61869-1, IEC 61869-3, IEC 61869-4, IEC 62271-200 i IEC 62271-203.

Pokrenut projekt „SafeTRAM – Sustav za povećanje sigurnosti vožnje javnog urbanog tračničkog prometa“. Projekt je sufinanciran iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija.  Partner na projektu je Fakultet elektrotehnike i računarstva u Zagrebu. Projekt traje do 2020.

Razvoj nove generacije sustava upravljanja u lokomotivama.

2016

Akreditiran je Laboratorij za buku i vibracije prema normi HRN EN ISO/IEC 17025 te prošireno područje akreditacije Visokonaponskog laboratorija.

Akreditirano je Inspekcijsko tijelo za mjernu opremu prema normi HRN EN ISO/IEC 17020.

Isporučen prvi energetski pretvarač za fotonaponske elektrane KonSol-200. Pretvarač KonSol-200 je snage 200 kW i fleksibilne konstrukcije s različitim mogućnostima rada u naprednim mrežama (Smart Grids) te naprednim sustavom monitoringa fotonaponske (FN) elektrane.

2015

Akreditiran Laboratorij za mehanička i tehnološka ispitivanja prema normi HRN EN ISO/IEC 17025 

Služba za certificiranje – SCERT akreditirana prema normi HRN EN ISO/IEC 17065:2013 

Nabava komore s apsorberima za ispitivanje većih uređaja s elektroničkim i energetskim komponentama, a sukladno tehničkim direktivama i normama za elektromagnetsku kompatibilnost (EMC) 

Prošireno područje akreditacije u Visokonaponskom laboratoriju i Laboratoriju velikih snaga 

Nova generacija vlastitog rješenja centralnog računala za dizel električne vlakove. 

2014

Razvijen sustav KONČAR Monitoring provodnog izolatora – BIM koji daje uvid u stanje izolacije provodnika dok je transformator pod naponom. Mnoga istraživanja su pokazala da je upravo kvar provodnika jedan od najčešćih uzroka kvara transformatora, što uzrokuje velike štete i drugoj opremi u trafostanici.  

Europska komisija notificirala je KONČAR – Institut  za elektrotehniku d.d.  kao prijavljeno tijelo (Notified Body) pod brojem NB 2494 za 7 direktiva. 

2013

Razvijen SCVP, relej za zaštitu od osovinskih struja i napona.

KONČAR Crna kutija za električne strojeve – EMBB. Crna kutija za električne proizvode otkriva: asinkroni rad, netočnu sinkronizaciju, izraženu nesimetriju, rad bez jedne faze, preopterećenje, izraženo zagrijavanje, izražene vibracije, pobjeg.  

Dovršen razvoj HW/SW uređaja za osiguranje željezničko-cestovnih prijelaza – KLC3, koji zadovoljava najviši stupanj sigurnosti.  Postignuta je SIL4 razina sigurnosti prema EN 50126, EN 50128 i EN 50129.

Dugogodišnje iskustvo u istraživanju, razvoju i terenskim dijagnostičkim ispitivanjima transformatora, zajedno sa suvremenom industrijskom hardverskom platformom implementirano je u KONČAR TMS – suvremeni monitoring i dijagnostički sustav.

2012

Ispitan prototip dizel električnog vlaka, za koji je Institut razvio energetski pretvarač glavnih i pomoćnih pogona te sustav upravljanja i komunikacija.

2011

Proslava 50 godina Instituta.

Povodom obilježavanja pedesete obljetnice od osnivanja prvog i dvadeset godina novoosnovanog Instituta, tiskana je monografija „50 godina primijenjenih istraživanja i razvoja na području elektrotehnike“.

Monografija

Pušten u pogon vlastiti sustav upravljanja vjetroagregatom.

Isporuka Autonomnog sustava napajanja baznih stanica (Hybrid Box), zasnovanog na energiji sunca, vjetra i vodika.

2010

Pušten u pogon sustav monitoringa visokonaponskog postrojenja.

2009

Dovršen prototip hrvatske inačice elektromotornog vlaka, za koji je Institut razvio energetske pretvarače za glavne i pomoćne pogone te sustav upravljanja i komunikacija.

2008

Akreditirana Služba za certificiranje proizvoda SCERT.

Pušteno u pogon kogeneracijsko postrojenje na prirodni plin s gorivnim člancima.

Certifikat za sustav upravljanja sigurnošću na radu i zdravljem ljudi prema OHSAS 18001:2007.

2006

Isporučen prvi sustav monitoringa hidroagregata.

2005

Isporučen prvi sustav TMS, koji omogućuje monitoring energetskih transformatora.

Isporučen prvi niskopodni tramvaj, za koji su vitalne elektroničke i energetske komponente razvijene u Institutu.

2004

Pušteno u pogon postrojenje za ukapljivanje helija.

Početak akreditacije niza laboratorija Instituta.

2002

Certifikat za sustav upravljanja okolišem prema ISO 14001:1996.

2000

Započela istraživanja na području obnovljivih izvora energije.

Izjava o neovisnosti i samostalnosti KONČAR – Instituta za elektrotehniku.

1999

Prvu ovlasnicu dobio je Visokonaponski laboratorij.

1998

Isporučen prvi četverosistemski vagonski pretvarač. Ova inovacija nagrađena je Zlatnom kunom, koju dodjeljuje Hrvatska gospodarska komora.

1997

Početak razvoja sustava upravljanja i pretvarača pomoćnih napajanja, za potrebe tiristorizacije diodnih lokomotiva.

Certifikat za sustav upravljanja kvalitetom prema EN ISO 9001:1994.

1996

Zajedno s KONČAR – Mjerni transformatori d.d. razvijen kombinirani mjerni transformator. Rješenje je nagrađeno Godišnjom državnom nagradom za znanost.

1993

Pušten u pogon prvi sustav uzbude, zasnovan na vlastitoj HW/SW platformi.

1991

Temeljem odluke Upravnog odbora holdinga KONČAR – Elektroindustrija d.d. o osnivanju novog Instituta, poduzeće KONČAR – Institut za elektrotehniku d.o.o. upisano je u trgovački registar. Poduzeće KONČAR – Institut za elektrotehniku d.o.o. upisano je također u registar znanstvenih organizacija Ministarstva, znanosti i tehnologije Republike Hrvatske.

1961 - 1991

Izgrađen je niz poslovnih objekata i laboratorija: Laboratorij za rotacijske strojeve, proširena prototipna radionica u prizemlju, Laboratorij za velike snage, Visokonaponski laboratorij. Izgrađena je i nova glavna zgrada Instituta s laboratorijima u prizemlju, gdje je danas smještena Uprava, sve službe i većina zavoda Instituta.

Institut je sudjelovao u mnogim razvojnim projektima poduzeća RADE KONČAR.

Istraživačka i razvojna ispitivanja u laboratorijima Elektrotehničkog instituta osamdesetih.

Brojni suradnici Instituta dali su značajan doprinos pri razvoju tiristorske lokomotive.

Pokretna ispitna stanica za dijagnostiku transformatora iz sedamdesetih.

Laboratorij za velike snage s opremom za kratkospojna ispitivanja pri niskom naponu i velikim snagama.

Visokonaponski laboratorij s ispitnim transformatorom.

1961

Radnički savjet donio je odluku o osnivanju ustanove Elektrotehnički institut poduzeća RADE KONČAR. Elektrotehnički institut poduzeća RADE KONČAR upisan je također u registar naučnih ustanova Savjeta za naučni rad Narodne Republike Hrvatske.

Pronađi sljedeće

Opći uvjeti poslovanja