O nama

2016

Akreditiran je Laboratorij za buku i vibracije prema normi HRN EN ISO/IEC 17025 te prošireno područje akreditacije Visokonaponskog laboratorija.

Akreditirano je Inspekcijsko tijelo za mjernu opremu prema normi HRN EN ISO/IEC 17020.

Isporučen prvi energetski pretvarač za fotonaponske elektrane KonSol-200. Pretvarač KonSol-200 je snage 200 kW i fleksibilne konstrukcije s različitim mogućnostima rada u naprednim mrežama (Smart Grids) te naprednim sustavom monitoringa fotonaponske (FN) elektrane.

2015

Akreditiran Laboratorij za mehanička i tehnološka ispitivanja prema normi HRN EN ISO/IEC 17025 

Služba za certificiranje – SCERT akreditirana prema normi HRN EN ISO/IEC 17065:2013 

Nabava komore s apsorberima za ispitivanje većih uređaja s elektroničkim i energetskim komponentama, a sukladno tehničkim direktivama i normama za elektromagnetsku kompatibilnost (EMC) 

Prošireno područje akreditacije u Visokonaponskom laboratoriju i Laboratoriju velikih snaga 

Nova generacija vlastitog rješenja centralnog računala za dizel električne vlakove. 

2014

Razvijen sustav KONČAR Monitoring provodnog izolatora – BIM koji daje uvid u stanje izolacije provodnika dok je transformator pod naponom. Mnoga istraživanja su pokazala da je upravo kvar provodnika jedan od najčešćih uzroka kvara transformatora, što uzrokuje velike štete i drugoj opremi u trafostanici.  

Europska komisija notificirala je KONČAR – Institut  za elektrotehniku d.d.  kao prijavljeno tijelo (Notified Body) pod brojem NB 2494 za 7 direktiva. 

2013

Razvijen SCVP, relej za zaštitu od osovinskih struja i napona.

KONČAR Crna kutija za električne strojeve – EMBB. Crna kutija za električne proizvode otkriva: asinkroni rad, netočnu sinkronizaciju, izraženu nesimetriju, rad bez jedne faze, preopterećenje, izraženo zagrijavanje, izražene vibracije, pobjeg.  

Dovršen razvoj HW/SW uređaja za osiguranje željezničko-cestovnih prijelaza – KLC3, koji zadovoljava najviši stupanj sigurnosti.  Postignuta je SIL4 razina sigurnosti prema EN 50126, EN 50128 i EN 50129.

Dugogodišnje iskustvo u istraživanju, razvoju i terenskim dijagnostičkim ispitivanjima transformatora, zajedno sa suvremenom industrijskom hardverskom platformom implementirano je u KONČAR TMS – suvremeni monitoring i dijagnostički sustav.

2012

Ispitan prototip dizel električnog vlaka, za koji je Institut razvio energetski pretvarač glavnih i pomoćnih pogona te sustav upravljanja i komunikacija.

2011

Proslava 50 godina Instituta.

Povodom obilježavanja pedesete obljetnice od osnivanja prvog i dvadeset godina novoosnovanog Instituta, tiskana je monografija „50 godina primijenjenih istraživanja i razvoja na području elektrotehnike“.

Monografija

Pušten u pogon vlastiti sustav upravljanja vjetroagregatom.

Isporuka Autonomnog sustava napajanja baznih stanica (Hybrid Box), zasnovanog na energiji sunca, vjetra i vodika.

2010

Pušten u pogon sustav monitoringa visokonaponskog postrojenja.

2009

Dovršen prototip hrvatske inačice elektromotornog vlaka, za koji je Institut razvio energetske pretvarače za glavne i pomoćne pogone te sustav upravljanja i komunikacija.

2008

Akreditirana Služba za certificiranje proizvoda SCERT.

Pušteno u pogon kogeneracijsko postrojenje na prirodni plin s gorivnim člancima.

Certifikat za sustav upravljanja sigurnošću na radu i zdravljem ljudi prema OHSAS 18001:2007.

2006

Isporučen prvi sustav monitoringa hidroagregata.

2005

Isporučen prvi sustav TMS, koji omogućuje monitoring energetskih transformatora.

Isporučen prvi niskopodni tramvaj, za koji su vitalne elektroničke i energetske komponente razvijene u Institutu.

2004

Pušteno u pogon postrojenje za ukapljivanje helija.

Početak akreditacije niza laboratorija Instituta.

2002

Certifikat za sustav upravljanja okolišem prema ISO 14001:1996.

2000

Započela istraživanja na području obnovljivih izvora energije.

Izjava o neovisnosti i samostalnosti KONČAR – Instituta za elektrotehniku.

1999

Prvu ovlasnicu dobio je Visokonaponski laboratorij.

1998

Isporučen prvi četverosistemski vagonski pretvarač. Ova inovacija nagrađena je Zlatnom kunom, koju dodjeljuje Hrvatska gospodarska komora.

1997

Početak razvoja sustava upravljanja i pretvarača pomoćnih napajanja, za potrebe tiristorizacije diodnih lokomotiva.

Certifikat za sustav upravljanja kvalitetom prema EN ISO 9001:1994.

1996

Zajedno s KONČAR – Mjerni transformatori d.d. razvijen kombinirani mjerni transformator. Rješenje je nagrađeno Godišnjom državnom nagradom za znanost.

1993

Pušten u pogon prvi sustav uzbude, zasnovan na vlastitoj HW/SW platformi.

1991

Temeljem odluke Upravnog odbora holdinga KONČAR – Elektroindustrija d.d. o osnivanju novog Instituta, poduzeće KONČAR – Institut za elektrotehniku d.o.o. upisano je u trgovački registar. Poduzeće KONČAR – Institut za elektrotehniku d.o.o. upisano je također u registar znanstvenih organizacija Ministarstva, znanosti i tehnologije Republike Hrvatske.

1961 - 1991

Izgrađen je niz poslovnih objekata i laboratorija: Laboratorij za rotacijske strojeve, proširena prototipna radionica u prizemlju, Laboratorij za velike snage, Visokonaponski laboratorij. Izgrađena je i nova glavna zgrada Instituta s laboratorijima u prizemlju, gdje je danas smještena Uprava, sve službe i većina zavoda Instituta.

Institut je sudjelovao u mnogim razvojnim projektima poduzeća RADE KONČAR.

Istraživačka i razvojna ispitivanja u laboratorijima Elektrotehničkog instituta osamdesetih.

Brojni suradnici Instituta dali su značajan doprinos pri razvoju tiristorske lokomotive.

Pokretna ispitna stanica za dijagnostiku transformatora iz sedamdesetih.

Laboratorij za velike snage s opremom za kratkospojna ispitivanja pri niskom naponu i velikim snagama.

Visokonaponski laboratorij s ispitnim transformatorom.

1961

Radnički savjet donio je odluku o osnivanju ustanove Elektrotehnički institut poduzeća RADE KONČAR. Elektrotehnički institut poduzeća RADE KONČAR upisan je također u registar naučnih ustanova Savjeta za naučni rad Narodne Republike Hrvatske.

Pronađi sljedeće

Opći uvjeti poslovanja