Politika raznolikosti i nediskriminacije

KONČAR – Institut za elektrotehniku kao društvo koje želi razvijati organizacijsku kulturu temeljenu na uzajamnom poštovanju i uvažavanju individualnih različitosti usvojilo je Politiku raznolikosti i nediskriminacije i Akcijski plan promocije raznolikosti 2018. – 2021.

POLITIKA RAZNOLIKOSTI I NEDISKRIMINACIJE

Politika raznolikosti i nediskriminacije usmjerena je na kvalitetnije razumijevanje utjecaja raznolikosti kod svih dionika Instituta definirajući ciljeve, uloge i odgovornosti te praćenja mjerljivih pokazatelja učinka. Politika  daje smjernice za stvaranje i provođenje prakse upravljanja raznolikostima ljudskih potencijala te promicanje pozitivne kulture na radnom mjestu i zapošljavanja na temelju osobnih sposobnosti i kvalifikacija, bez diskriminacije i uznemiravanja.

ŠTO ZNAČI RAZNOLIKOST ZA INSTITUT

Raznolikost uključuje različitosti prema etničkoj ili nacionalnoj pripadnosti, rodu, funkciji, kompetencijama, jeziku, religiji, životnom stilu, kulturi, intelektualnim i drugim sposobnostima zaposlenika.

Upravljanje u kontekstu raznolikosti dobrovoljan je napor Instituta u prepoznavanju i uključivanju osoba različitih karakteristika kako bi takvim pristupom osigurao inovativnost, kreativnost i prilagodljivost te ostvario dugoročan poslovni uspjeh, a također time pridonio ciljevima antidiskriminacije.

Politika raznolikosti i nediskriminacije