O nama

Društveno odgovorno poslovanje Instituta temelji se na skupu mjera poslovne politike, kojom se želi osigurati povoljno okruženje za kreativno i inovativno stvaralaštvo te korektne i poticajne odnose prema svim stranama uključenim u poslovne procese.

Stvaranje inovativnih i konkurentnih tehničkih rješenja i usluga, kontinuirano ulaganje u razvoj, stručno usavršavanje zaposlenika, minimaliziranje utjecaja na okoliš te briga o društvenoj zajednici okosnica su našeg održivog poslovanja.

Institut je potpisnik Kodeksa etike u poslovanju Hrvatske gospodarske komore

Osnova na kojoj Institut gradi svoje odnose s dobavljačima, poslovnim partnerima i svim ostalim dionicima je Kodeks etike u poslovanju.

Kodeks etike u poslovanju ocrtava ponašanja i etičke standarde koja slijedimo u našem radu. Poštujemo etičke norme u svojoj poslovnoj praksi gradeći svoj ugled na stručnosti, povjerenju i pouzdanosti, a obvezali smo se postupati s brigom i posebnom pažnjom prema svim dionicima.

Zaposlenike se u svakodnevnim aktivnostima potiče da slijede Kodeks koji sadrži informacije o pravilima i procedurama, smjernice za donošenje odluka i primjere potencijalnih etičkih dilema vezanih uz poslovne aktivnosti.

 

Naše temeljne vrijednosti

Pouzdanost

Jedna je od naših temeljnih vrijednosti, prisutna u svemu što radimo. Pouzdanost osiguravamo izgradnjom povjerenja kod naših kupaca točnim i stručnim prosudbama te najsuvremenijim tehničkim rješenjima.

Izvrsnost

Cilj nam je postići stalna poboljšanja, planiranja budućih aktivnosti i predviđanja izazova, zadržavajući jasan naglasak na izvrsnosti, kvaliteti i održivosti.

Tradicija

Dugogodišnje iskustvo u području primijenjenih istraživanja i laboratorijskih ispitivanja temelj su stabilnosti i uspješnog budućeg poslovanja. Intenzivno se ulaže u razvoj novih proizvoda i usluga, obrazovanje zaposlenika te izgradnju novih i modernizaciju postojećih laboratorija.

Znanje

Poslovnu uspješnost temeljimo na znanju i vještinama naših zaposlenika, kao i vrhunski profesionalnoj osposobljenosti za točne i nepristrane prosudbe.

Odgovornost

Svjesni smo da naše djelovanje ima utjecaj na društvo i okoliš. S najvećom pažnjom brinemo o zaštiti okoliša, ljudskim pravima te zaštiti zdravlja i sigurnosti.

Politika upravljanja i društvene odgovornostiPolitika raznolikosti i nediskriminacijeLjudiOkolišIzvješća o društveno odgovornom poslovanju

Pronađi sljedeće

Akreditacija i certifikati