Machine condition monitoring

Agregat je ključna oprema u proizvodnji električne energije. Njegovo opremanje sustavom monitoringa omogućava prediktivno održavanje, procjenu rizika i upravljanje imovinom.

Sustav monitoringa agregata MCM osigurava donošenje odluka na temelju činjenica i daje uvid u stvarno stanje opreme.

Mogućnosti sustava

MCM sustav omogućava otkrivanje kvara:

 • međuzavojnih kratkih spojeva u rotorskom namotu
 • međuzavojnih kratkih spojeva u statorskom namotu
 • puknutih štapova rotora
 • nesimetrično opterećenje stroja
 • prekomjernu brzinu
 • preopterećenje
 • pogrešnu sinkronizaciju
 • dvofazno opterećenje
 • rashladnog sustava
 • deformacija oblika statora i rotora

MCM sistemski alati

 • analiza trenda
 • bilježenje alarma i događaja
 • multiplot prikaz podataka
 • spektralni prikazi
 • prikaz orbita
 • polarni prikazi
 • kalkulirana mjerenja
 • importirana mjerenja iz drugih sustava (npr. SCADA)
 • eksport podataka

Brošura
Pošalji Ne, hvala