Ocjenjivanje sukladnosti proizvoda

KONČAR-Institut za elektrotehniku d.d., kao certifikacijska kuća s dugogodišnjim iskustvom, orijentiran je prvenstveno na ocjenjivanje sukladnosti proizvoda iz područja elektrotehnike i djelomično strojarstva i graditeljstva. Djelatnost ocjenjivanja sukladnosti provodi se u devet opremljenih laboratorija od kojih je pet akreditirano i u Službi za certificiranje proizvoda – SCERT. 

KONČAR – Institut može ponuditi kompletnu uslugu certificiranja

 • utvrđivanje direktiva i normi koje se odnose na proizvod, 
 • utvrđivanje tipa proizvoda i modela koji pripadaju tipu, 
 • kompletiranje propisane Tehničke mape (Technical file), 
 • ispitivanje tipa proizvoda u našim laboratorijima, 
 • ispitivanje tipa proizvoda u laboratoriju proizvođača uz nazočnost naših eksperata, 
 • ocjena sukladnosti tipa proizvoda sa zahtjevima pripadnih direktiva i normi, 
 • izrada certifikata za tržište Europske unije (CE certifikat), 
 • izrada certifikata o sukladnosti prema ISO i IEC normama,
 • izrada certifikata prema specifikacijama proizvođača, 
 • izrada koncepta Izjave o sukladnosti (Declaration of conformity), 
 • pomoć u označavanju proizvoda propisanim CE znakom za tržište EU, 
 • nadzor sukladnosti proizvoda iz proizvodnje sa certificiranim tipom proizvoda, 
 • čuvanje Tehničke mape, 
 • informiranje o promjenama zakonske regulative i normi tijekom važenja certifikata.

KONČAR – Institut kao NB tijelo

Kao notificirano tijelo Europske komisije, NB 2494, omogućujemo proizvođačima i uvoznicima ocjenjivanje sukladnosti njihovih proizvoda s europskim direktivama i normama, što je uvjet za označavanja proizvoda CE znakom i stavljanja na tržište Europske unije. Notificirani smo za direktive za niskonaponsku opremu - LVD, strojeve - MD, plinske aparate - GAD, opremu pod tlakom - PED, elektromagnetsku kompatibilnost - EMC, radio i telekomunikacijsku terminalnu opremu - RTTE i osobnu zaštitnu opremu - PPE.

KONČAR – Institut kao akreditirano tijelo

Uključujući i područje notifikacije, akreditirano smo certifikacijsko tijelo i za proizvode i postupke koji nisu obuhvaćeni europskim direktivama, kao što su visokonaponska oprema, spojni pribor, antikorozivna zaštita – AKZ ili zaštita kućištem - IP, a opremljeni smo i za ocjenjivanje sukladnosti proizvoda prema zahtjevima na buku i vibracije, te ocjenjivanje sukladnosti konstrukcijskih proizvoda.

Naše akreditirane certifikacijske sheme omogućuju također certificiranje proizvoda koji su namijenjeni međunarodnom tržištu izvan Europske unije, a koji su izrađeni prema međunarodnim ISO ili IEC normama ili prema specifikacijama samih proizvođača.

KONČAR – Institut, zajedno s partnerima nudi optimalan pristup tržištima izvan EU 

 • Srbija - Zajedno s partnerom "KVALITET" iz Niša omogućavamo klijentima dobivanje Potvrde o usaglašenosti koja je uvjet za stvaljanje proizvoda na tržište Srbije
 • Rusija - Zajedno s partnerom "SERCONS" iz Moskve  omogućavamo klijentima dobivanje GOST certifikata nužnih za stavljanje proizvoda na tržište Rusije
 • Carinska unija: Rusija, Bjelorusija, Kazakstan - Zajedno s partnerom "SERCONS" iz Moskve  omogućavamo klijentima dobivanje  certifikata nužnih za stavljanje proizvoda na tržišta Carinske unije Rusije, Bjelorusije i Kazakstana
 • Ukrajina - Zajedno s partnerom "SERCONS" iz Moskve  omogućavamo klijentima dobivanje certifikata nužnih za stavljanje proizvoda na tržište Ukrajine

Naši partneri:

                 
Kvalitet a.d.
Niš, Srbija
 

 Sercons, Moskva
Rusija

   CE System
Sarajevo, BiH
    Kvalitet
Ohrid, Makedonija