Certificiranje

Certifikacijska smo kuća s dugogodišnjim iskustvom u području elektrotehnike, strojarstva i graditeljstva.

Ocjenjivanje sukladnosti sa zahtjevima norma, propisa i drugih specifikacija provodimo uz primjenu zakonom propisanih i vlastitih certifikacijskih shema.

Certificiranje proizvoda provodi se u okviru Službe za certificiranje – SCERT

Možemo vam ponuditi i ispitivanja proizvoda u našem Laboratorijskom centru.

KONČAR – Institut za elektrotehniku akreditiran je od strane Hrvatske akreditacijske agencije (HAA) prema HRN EN ISO/IEC 17065 za certificiranje u području opisanom u Potvrdi o akreditaciji br. 3169. HAA je potpisnica EA-MLA i ILAC-MRA.

Naša usluga

 • Usklađivanje zahtjeva na proizvod u odnosu na zakonsku regulativu i norme koje se na njega odnose.
 • Pregled i kompletiranje tehničke mape (Technical file).
 • Ispitivanje proizvoda u našem Laboratorijskom centru ili partnerskim laboratorijima.
 • Svjedočenje ispitivanjima proizvoda u laboratoriju proizvođača ili drugom laboratoriju uz prisutnost naših eksperata.
 • Ocjenjivanje sukladnosti proizvoda sa zahtjevima normi, propisa ili drugih specifikacija. 
 • Izrada certifikata o sukladnosti za tržište Europske unije (CE certifikat).
 • Izrada certifikata o sukladnosti s normama (HRN, ISO, IEC, EN i dr.)
 • Izrada certifikata prema specifikacijama proizvođača.
 • Pomoć u označavanju proizvoda propisanim CE znakom za tržište EU.
 • Nadzor sukladnosti proizvoda sa certificiranim proizvodom.
 • Čuvanje tehničke mape (Technical file).
 • Praćenje promjena zakonske regulative i normi.

Područje usluge

  • Niskonaponska električna oprema
  • Srednjenaponska i visokonaponska energetska oprema
  • Strojevi
  • Elektromagnetska kompatibilnost (EMC)
  • Plinski aparati
  • Radijska oprema
  • Građevni proizvodi
  • Tlačna oprema
  • Zavarivanje metalnih materijala
  • Emisija buke
  • MTK prijamnici i sklopni satovi
  • Ekološki dizajn proizvoda koji koriste energiju
  • Energetsko označavanje

POPIS NORMI

EU Notifikacija

Kao notificirano tijelo (Notified Body) Europske komisije pod brojem NB 2494, omogućujemo proizvođačima i uvoznicima ocjenjivanje sukladnosti njihovih proizvoda s europskim direktivama i normama, što je uvjet za označavanje proizvoda CE znakom i stavljanje na tržište Europske unije.

KONČAR – Institut za elektrotehniku d.o.o. je notificirano tijelo za:

 • 2000/14/EC Noise emission in the environment by equipment for use outdoors
 • 2014/30/EU Electromagnetic compatibility
 • 2014/68/EU Pressure equipment (odobravanje postupaka zavarivanja)
 • 2014/53/EU Radio equipment
 • 2016/426 Appliances burning gaseous fuels

Postupak certificiranja

Prijava za certificiranje

Postupak certificiranja počinje dostavljanjem popunjene i ovjerene Prijave za certificiranje. Za proširenje ili produženje certifikata, uz Prijavu je potrebno dostaviti i Identifikacijsku izjavu.

Prijava će se smatrati relevantnom tek nakon što se razjasne sve eventualne nejasnoće. Pravila certifikacije navedena su u Prijavi za certificiranje.

Troškovi

Nakon prihvaćanja Prijave za certificiranje, SCERT će klijentu postati ponudu s navedenim opsegom certificiranja, cijenom, rokom i komercijalnim uvjetima. Ponuda se smatra obvezujućom kad klijent dostavi narudžbenicu ili ovjerenu ponudu.

Tehnička dokumentacija

Klijent treba dostaviti dokumentaciju koja će omogućiti ocjenjivanje sukladnosti proizvoda sa zahtjevima:

 • Opis proizvoda i njegove namjene, crteže, slike, popis komponenti, opis tehničkih karakteristika, proračune, el. sheme, verzije softvera i firmvera i dr.
 • Ispitne izvještaje (ako postoje) i potvrde o akreditaciji laboratorija koji su proveli ispitivanja. Laboratoriji moraju biti neovisni od zainteresiranih strana (proizvođača, podnositelja zahtjeva, naručitelja i dr.).

Ispitivanja je moguće provesti i u našem Laboratorijskom centrute u tvorničkom krugu ili u drugom laboratoriju uz svjedočenje eksperta SCERT-a. Dodatna ispitivanja posebno se ugovaraju.

Izdavanje certifikata

Certifikat se izdaje samo ako je proizvod sukladan zahtjevima. Ako proizvod nije zadovoljio zahtjeve, neće se izdati certifikat i klijentu će se naplatiti do tada izvršena usluga.

Nadzor certifikata

SCERT ima pravo provjeriti koristi li klijent izdani certifikat u skladu s predmetom i područjem certifikacije. Opseg nadzora ovisit će o certifikacijskoj shemi te eventualnim prigovorima i informacijama s tržišta.

U slučaju da se klijent netočno poziva na certifikat ili ga pogrešno upotrebljava, SCERT će ga pisanim putem upozoriti na nepravilnosti i po potrebi suspendirati certifikat.

Prigovori i žalbe

U slučaju nezadovoljstva radom SCERT-a ili odlukom vezanom za izdavanje certifikata, klijent može podnijeti prigovor ili žalbu u pisanom obliku. SCERT će svaki takav izraz nezadovoljstva razmotriti i odgovoriti klijentu, također pisanim putem.

Kontaktirajte nas

Ukoliko su vam potrebne dodatne informacije o certifikatu proizvoda, molimo ispunite formu:Pošalji

Prijava za certificiranje

Da bi ste certificirali vaš proizvod, molim preuzmite i ispunite formu:


SCERT - Prijava za certificiranje


Preuzmi