Certificiranje

Certificiranje proizvoda provodi se u okviru Službe za certificiranje – SCERT prema zakonom propisanim i vlastitim certifikacijskim shemama. Ukoliko su u svrhu ocjenjivanja sukladnosti potrebna ispitivanja proizvoda, ona se mogu provesti u laboratorijima KONČAR – Instituta za elektrotehniku d.d.

Ocjena sukladnosti proizvoda

KONČAR – Institut za elektrotehniku d.d., kao certifikacijska kuća s dugogodišnjim iskustvom, orijentiran je prvenstveno na ocjenjivanje sukladnosti proizvoda iz područja elektrotehnike i djelomično strojarstva i graditeljstva. Djelatnost ocjenjivanja sukladnosti provodi se u devet opremljenih laboratorija od kojih je šest akreditirano i u Službi za certificiranje proizvoda – SCERT.

Naša usluga

KONČAR – Institut može ponuditi kompletnu uslugu certificiranja:

 • utvrđivanje direktiva i normi koje se odnose na proizvod,
 • utvrđivanje tipa proizvoda i modela koji pripadaju tipu,
 • kompletiranje propisane Tehničke mape (Technical file),
 • ispitivanje tipa proizvoda u našim laboratorijima,
 • ispitivanje tipa proizvoda u laboratoriju proizvođača uz nazočnost naših eksperata,
 • ocjena sukladnosti tipa proizvoda sa zahtjevima pripadnih direktiva i normi,
 • izrada certifikata za tržište Europske unije (CE certifikat),
 • izrada certifikata o sukladnosti prema ISO i IEC normama,
 • izrada certifikata prema specifikacijama proizvođača,
 • izrada koncepta Izjave o sukladnosti (Declaration of conformity),
 • pomoć u označavanju proizvoda propisanim CE znakom za tržište EU,
 • nadzor sukladnosti proizvoda iz proizvodnje sa certificiranim tipom proizvoda,
 • čuvanje Tehničke mape,
 • informiranje o promjenama zakonske regulative i normi tijekom važenja certifikata.

Notificirano tijelo

Kao notificirano tijelo Europske komisije, NB 2494, omogućujemo proizvođačima i uvoznicima ocjenjivanje sukladnosti njihovih proizvoda s europskim direktivama i normama, što je uvjet za označavanja proizvoda CE znakom i stavljanja na tržište Europske unije.

Akreditirano tijelo

Uključujući i područje notifikacije, akreditirano smo certifikacijsko tijelo i za proizvode i postupke koji nisu obuhvaćeni europskim direktivama, kao što su visokonaponska oprema, spojni pribor, antikorozivna zaštita – AKZ ili zaštita kućištem – IP, a opremljeni smo i za ocjenjivanje sukladnosti proizvoda prema zahtjevima na buku i vibracije, te ocjenjivanje sukladnosti konstrukcijskih proizvoda.

 

Za postupak certificiranja molimo da nam dostavite ispunjenu Prijavu za certificiranje te dokumentaciju i uzorak proizvoda u skladu s odabranom ceritifikacijskom shemom:

Uz zahtjev za proširenje i produženje certifikata molimo dostaviti i identifikacijsku izjavuPopunjene formulare dostaviti na: scert@koncar-institut.hr

Kontaktirajte nas

Ukoliko su vam potrebne dodatne informacije o certifikatu proizvoda, molimo ispunite formu:Pošalji

Prijava za certificiranje

Da bi ste certificirali vaš proizvod, molim preuzmite i ispunite formu:


SCERT - Prijava za certificiranje


Preuzmi

 

Akreditacija

SCERT je akreditiran od Hrvatske akreditacijske agencije HAA, pod brojem 3169.

Notifikacija

KONČAR – Institut za elektrotehniku d.d. je notificirano tijelo (Notified Body) Europske komisije pod brojem NB 2494 za direktive:

 • 2000/14/EC Noise emission in the environment by equipment for use outdoors
 • 2006/42/EC Machinery
 • 2014/30/EU Electromagnetic compatibility
 • 2014/68/EU Pressure equipment
 • 2014/53/EU Radio equipment
 • 2014/32/EU Measuring Instruments Directive
 • Regulation (EU) 2016/426 Appliances burning gaseous fuels

Ovlaštenja

KONČAR – Institut za elektrotehniku d.d. je ovlašteno tijelo za ocjenjivanje sukladnosti:

Politika kvalitete

Politika kvalitete SCERT-a usmjerena je na stvaranje visokog povjerenja klijenata u postupke i rezultate ocjenjivanja sukladnosti njihovih proizvoda prema zahtjevima hrvatske i europske regulative, kao i zahtjevima hrvatskih, europskih i međunarodnih normi ili specifikacijama dobavljača.

Nepristranost

Nepristranost SCERT-a nadzire i ocjenjuje Certifikacijsko povjerenstvo. Ono razmatra i načine na koji SCERT rješava prigovore na svoj rad i žalbe klijenata.

Prava i obveze klijenta

Prava i obveze klijenta i podnositelja prijave navedena su u Prijavi za certificiranje i odabranoj certifikacijskoj shemi.

Troškovi certificiranja

Temeljem dostavljene Prijave za certificiranje i potrebne dokumentacije, SCERT klijentu dostavlja ponudu s opsegom certificiranja, cijenom, rokovima i komercijalnim uvjetima. Ponuda se smatra obvezujućom nakon obostranog potpisivanja Prijave za certificiranje te nakon što klijent dostavi dokumente i uzorak proizvoda, kako se obvezao u Prijavi.
Za manje aktivnosti u kojima je jasno utvrđen opseg certificiranja, SCERT klijentu, uz njegovu suglasnost, dostavlja predračun za plaćanje usluga.

Za opsežnije aktivnosti certificiranja SCERT i klijent sklapaju ugovor. S klijentima koji kontinuirano certificiraju svoje proizvode, SCERT može sklopiti godišnje ili višegodišnje ugovore.

Prigovori i žalbe

U slučaju nezadovoljstva radom SCERT-a ili odlukom vezanom s izdavanjem certifikata, klijent može podnijeti prigovor ili žalbu u pisanom obliku. SCERT će svaki takav izraz nezadovoljstva razmotriti i odgovoriti klijentu, također pisanim putem.

 

 

Opseg djelatnosti

Certificiranje proizvoda prema europskim EN normama i/ili međunarodnim ISO i IEC normama i drugim međunarodnim ili nacionalnim normama i specifikacijama, te prema hrvatskoj i europskoj zakonskoj regulativi:

Građevni proizvodi / Oprema za regulaciju proizvoda

Mjerni instrumenti i MTK prijemnici i sklopni satovi

Ocjena ekološkog dizajna proizvoda koji koriste energiju

Ocjena ispravnosti energetskog označavanja