Sustav za bežično mjerenje rotorskih veličina

Klijent

Nakon više od 30 godina rada, elektrana je sveobuhvatno modernizirana, te je dobila dvije nove cijevne Kaplan turbine kao i generatore optimizirane za rad s novim turbinama. Austrijski energetski operator VERBUND uložio je više od 20 milijuna eura u modernizaciju. Nove turbine i generatori povećali su količinu generirane električne energije za nevjerojatnih 20% bez poduzimanja bilo kakvih promjena na vanjskoj strani objekta ili na području zahvata vode.

Zašto ovo rješenje

Kao dio modernizacije, posebno se usredotočilo na uklanjanje kvarova rotora koji su se dogodili prije. Samo rotor nove turbine teži 15 tona i ima promjer od nešto manje od 4 metra. Odluka je bila da se ugradi sustav koji bi mogao bez prevelikih zahvata na opremu mjeriti vrijednosti uzbude. Ovo specifično rješenje može mjeriti parametre koji se inače ne mogu mjeriti, poput uzbude velikih generatora. Rješenje je također modularno, što znači da se može proširiti na mjerenje temperature, vibracija, magnetskog polja, zračnog raspora itd.

Prednosti i rezultati za klijenta

Ugrađeno je bežično rješenje koje je u potpunosti ispunilo svoju svrhu. Instalirani sistem mjeri struju uzbude i napon dok se napajanje dovodi sa uzbude korištenjem pretvarača. To omogućuje stabilan tok podataka mjerenja kojima se može pristupiti s upravljačke ploče. Koristeći uređaje koji su ugrađeni na rotoru i statoru, sustav se automatski pokreće kada je priključen na napajanje. To ga čini idealnim za operacije s većim brojem pokretanja i kada nema dovoljno vremena za klasična mjerenja.

Weinzödl / Austrija

54 MW

kapaciteta

20 mil. €

vrijednost zadnje modernizacije

22,000

broj opskrbljenih kućanstava

1982.

godina početka rada