Monitoring sustav za male hidroelektrane

Klijent

Pamilo hidroelektrana nalazi se u Palovaari, Karelia, na jugoistoku Finske. To je deseta najveća elektrana u Finskoj. Ukupna snaga je 89 MW (2 x Francis turbina od 34 MW i 1 x Francis turbina od 21 MW). Značajna je po tome što je najveća Vattenfallova hidroelektrana u Finskoj.

Zašto ovo rješenje

Grupa KONČAR obavila je revitalizaciju, ugradnju novog statora i ponovnu izolaciju polova na jednoj od jedinica koja ima kapacitet 34 MW. Kupac je iskoristio priliku za nadogradnju postrojenja najsuvremenijim sustavom monitoringa i tako zaštitio ulaganja od neplaniranih prekida, kao i osigurao produljenje vijeka trajanja postrojenja. Kompaktno rješenje omogućuje praćenje ključnih dijelova kao što su gornji i donji ležaj generatora i ležaj turbine.

Prednosti i rezultati za klijenta

Praćenje stanja malih hidroelektrana izuzetno je važno zbog činjenice da se postrojenja obično nalaze izvan gradskog područja. Rješenje prati ključne funkcije i uobičajene probleme koji mogu uzrokovati kvarove. S mogućnošću pristupa podacima s bilo kojeg mjesta u svijetu, Korisnici se mogu osloniti na sustav i biti sigurni da je postrojenje sigurno kroz napredne funkcije kao što su postavljanje alarma, trendovi u stvarnom vremenu, rano otkrivanje kvara i automatski generirana izvješća.

Pamilo / Finska

89 MW

kapaciteta

6,550 km²

obuhvaćeno područje

256 GWh

godišnje

1955.

godina početka rada