Mjerenja NF i VF polja

Laboratorij za EMC i sigurnost obavlja mjerenja, proračune i procjene niskofrekvencijskih i visokofrekvencijskih elektromagnetskih polja prema zahtjevima Pravilnika o zaštiti od elektromagnetskih polja ( NN br.98/11), u frekvencijskom području od 0 Hz do 10 GHz.

Izdvajamo:

Ovlaštenja:

Laboratorij za EMC i sigurnost je akreditiran za obavljanja mjerenja, proračuna i procjene niskofrekvencijskih i visokofrekvencijskih elektromagnetskih polja prema normi HRN EN ISO/IEC 17025.
Pošalji Ne, hvala