Dijagnostika transformatora

Dijagnostika energetskih transformatora je bitna sastavnica preventivnog održavanja čiji je cilj utvrditi stanje glavnih sastavnih djelova transformatora: namota, jezgre, provodnika, izolacijskog sustava i regulacijske sklopke.

Energetski transformatori:

Prošireni opseg dijagnostike na terenu – standardni opseg + dodatna mjerenja:

Specijalne dijagnostičke metode
Specijalne dijagnostičke metode primjenjuju se na transformatore prilikom određivanja uzroka i mjesta nedostatka/kvara ili u sklopu posebnih istraživanja:

Ultrazvučna dijagnostika energetskih transformatora
Metodom ultrazvuka mogu se locirati parcijalna izbijanja (PI), loši kontakti ili lokalna pregrijanja (> 200⁰C). Ova metoda omogućuje:

Točnost lociranja izvora ultrazvuka je veličine nogometne lopte – približno ±15 cm. Akustička metoda mjerenja PI nije osjetljiva na električke smetnje što je prikladno za transformatore koji su u pogonu. Mogu se locirati PI u ranoj fazi (∼500 pC). Transformator je u pogonu tijekom pripreme i samog mjerenja.

Primjena ultrazvučne dijagnostike:

Mjerni transformatori

Ocjena stanja izolacije mjernih transformatora:

 BROŠURA: Dijagnostika energetskih i mjernih transformatora

 BROŠURA: Dijagnostika visokonaponskih postrojenja
Pošalji Ne, hvala