Velike snage

Laboratorij za velike snage po svojim ispitnim mogućnostima, posebno ispitivanjima velikim strujama kod niskog napona (kratkospojna čvrstoća i prekidna moć), jedinstven je u Republici Hrvatskoj.

  

 

Djelatnost

Razvojna, tipska i specijalna ispitivanja:

 • sklopnih aparata i osigurača, visokog srednjeg i niskog napona
 • instalacijskih sklopnih aparata i pribora
 • priključnog pribora za industrijsku primjenu i spojnog pribora za dalekovode
 • sklopnih blokova srednjeg i niskog napona
 • oklopljenih vodova
 • mjernih i distributivnih energetskih transformatora itd.

prema važećim nacionalnim i međunarodnim normama (HRN, EN, IEC, GOST i dr.).

Kratkospojna ispitivanja

 • Ispitivanje kratkospojne čvrstoće sklopnih aparata i sklopnih blokova niskog, srednjeg i visokog napona, strujnih mjernih transformatora i druge električne opreme
 • Ispitivanje kratkospojne čvrstoće distributivnih energetskih transformatora
 • Ispitivanje prekidne moći niskonaponskih sklopnih aparata
 • Ispitivanje prekidne moći niskonaponskih osigurača i jednopolnih aparata
 • Kratkospojna ispitivanja niskonaponskih sklopnih aparata radi određivanja energije luka i propuštene specifične energije i²t
 • Ispitivanje utjecaja širenja električnog luka na pojedine dijelove i odjeljke u uvjetima kratkog spoja u sklopnim aparaturama, a posebno u aparaturama S-izvedbe.

Ispitivanja niskim naponom

 • Kompletna tipska ispitivanja teretnih, motorskih i upravljačkih sklopki i osigurača
 • Ispitivanje karakteristika okidača, bimetalnih i elektromehaničkih releja
 • Ispitivanje karakteristika vakuumskih sklopnih aparata
 • Ispitivanje karakteristika elektromagneta
 • Ispitivanje zagrijavanja sklopnih aparata, sklopnih blokova i drugih uređaja.

Brošura: High Power Laboratory (HPL)

  

Pošalji Ne, hvala