Visoki napon

Visokonaponski laboratorij ima više od 50 godina iskustva u ispitivanju elektroenergetske opreme te djeluje u sklopu Laboratorijskog centra KONČAR – Instituta.

Osnovne djelatnosti Visokonaponskog laboratorija su istraživačka, razvojna i komercijalna ispitivanja elektroenergetske opreme u skladu s međunarodnim i nacionalnim normama (HRN, IEC, EN, BSI, GOST, ANSI, IEE…).

Osim standardom definiranih metoda, Laboratorij u svom radu primjenjuje i vlastite metode razvijene kroz dugogodišnje iskustvo, a raspolaže modernom ispitnom i mjernom opremom.

Tehničke mogućnosti Laboratorija

 • Ispitivanje udarnim naponima do 2400 kV
 • Linearno rastući udarni val odrezan u čelu
 • Izmjenični napon do 1000 kV
 • Ispitivanja izmjeničnim naponom osnovne frekvencije sa superponiranim harmonicima amplituda 5-15 %
 • Istosmjerni napon do 300 kV
 • Dielektrička ispitivanja na umjetnoj kiši
 • Mjerenje napona radio smetnji elektroenergetske opreme
 • Mjerenje parcijalnih izbijanja elektroenergetske opreme
 • Mjerenje klase točnosti mjernih transformatora
 • Ispitivanje zagrijavanja izmjeničnom strujom
 • Mjerenje kapaciteta i kuta dielektričkih gubitaka
 • Umjeravanje mjerila jakosti električnog polja
 • Umjeravanje visokonaponskih mjernih sustava
 • Umjeravanje generatora naboja
 • Ultrazvučna ispitivanja energetskih transformatora na terenu

Laboratorij je u mogućnosti ispitati sljedeću opremu

 • Visokonaponski mjerni i ispitni sustavi
 • Mjerni transformatori
 • Energetski transformatori
 • Provodnici
 • Rastavljači
 • Prekidači
 • Sklopne aparature
 • Energetski kabeli
 • Spojna oprema za nadzemne vodove
 • Sabirnice
 • Statorski svitci i štapovi rotacijskih strojeva
 • Sve vrste izolatora
 • Kondenzatori
 • Generatori naboji
 • Mjerila jakosti električnog polja industrijske frekvencije
 • Alati i oprema za rad pod naponom

BROŠURA: High Voltage Laboratory BROŠURA: Calibration of HV measuring systems and PD calibrators


Pošalji Ne, hvala