Mehanička i tehnološka ispitivanja

Laboratorij za mehanička i tehnološka ispitivanja djeluje više od 55 godina i pruža širok spektar usluga i podrške u ispitivanju materijala.

U laboratoriju se provode ispitivanja u skladu sa zahtjevima nacionalnih i međunarodnih normi (HRN, EN, ISO, DIN, ASTM, IEC) ili prema posebnim zahtjevima kupaca:

Laboratorijski centar akreditiran je od strane Hrvatske akreditacijske agencije (HAA) prema HRN EN ISO/IEC 17025 za ispitivanja u području opisanom u Potvrdi o akreditaciji br. 1035 i za umjeravanja u području opisanom u Potvrdi o akreditaciji br. 2057, obuhvaćena s EA-MLA.

Područja akreditecije laboratorija obuhvaćaju:

BROŠURA

 


Pošalji Ne, hvala