Rotacijski strojevi

U laboratoriju se provode laboratorijska ispitivanja magnetnih materijala, vodiča i izolacijskih materijala:

Brošura laboratorija

Termičko cikliranje svitaka i štapova

U sklopu laboratorija postoji i komora za provedbu termociklusa prema normi IEEE 1310. U sklopu komore moguće je provesti termičko cikliranje svih tipova štapova i svitaka za visokonaponske strojeve i sve tipove izolacije. Upravljanje ciklusom je u potpunosti automatizirano i praćeno računalom. Temperatura uzoraka prati se na cijeloj površini komore, uz praćenje ravnomjerne distribucije tijekom grijanja i hlađenja. Laboratorij je opremljen izvorom eklektične energije potrebne za zagrijavanje velikih presjeka, dok je hlađenje provedeno upravljivim ventilatorima.

Brošura


Pošalji Ne, hvala