Energetska elektronika i elektromotorni pogoni

Osnovne djelatnosti Laboratorija su različita standardna ili nestandardna razvojna i tipska ispitivanja:

Oprema i tehničke mogućnosti s kojima laboratorij raspolaže:

Laboratorijski centar akreditiran je od strane Hrvatske akreditacijske agencije (HAA) prema HRN EN ISO/IEC 17025 za ispitivanja u području opisanom u Potvrdi o akreditaciji br. 1035 i za umjeravanja u području opisanom u Potvrdi o akreditaciji br. 2057, obuhvaćena s EA-MLA.

Djelomični popis normi prema kojima provodimo ispitivanja:

U suradnji s ostalim laboratorijima, postoji mogućnost provođenja ispitivanja utjecaja okoliša na navedene kategorije uređaja. Neki od primjera takvih ispitivanja su:

Walk-In klima komora

 


Pošalji Ne, hvala