Akreditirane usluge ispitivanja i umjeravanja

Usluge Laboratorijskog centra zasnovane su na kompetencijama eksperata, kvaliteti, brzini te tzv. “one-stop testing” pristupu. Kupac dobiva kompletnu podršku za ispitivanja potrebna pri plasiranju proizvoda na tržište na jednom mjestu, odnosno u Laboratorijskom centru može provesti gotovo sva ispitivanja, a ako to nije moguće, Laboratorijski centar organizira dodatna ispitivanja u partnerskim laboratorijima.

Laboratorijski centar akreditiran je od strane Hrvatske akreditacijske agencije (HAA) prema HRN EN ISO/IEC 17025 za ispitivanja u području opisanom u Potvrdi o akreditaciji br. 1035 i za umjeravanja u području opisanom u Potvrdi o akreditaciji br. 2057. HAA je potpisnica EA-MLA i ILAC-MRA sporazuma.

Laboratorijski centar akreditacijom potvrđuje svoju neovisnost i kompetentnost u pružanju usluga ispitivanja i umjeravanja. Uz stručno osoblje te uporabom suvremene ispitne i mjerne opreme, Institut zadovoljava zahtjeve međunarodnih normi i potrebe korisnika usluga.

Laboratorijski centar nudi usluge laboratorijskih ispitivanja u područjima:

LABORATORY CENTER BROCHURE

Laboratorijska ispitivanja


Pošalji Ne, hvala