3 ključna pitanja prilikom određivanja konfiguracije sustava monitoringa za elektrane

Nema sumnje da sustavi monitoringa stanja dodaju vrijednost proizvodnim procesima. Ipak, tvrtke ne iskorištavaju njihov puni potencijal. Postavljanje nekih općih ciljeva poput smanjenja zastoja strojeva pri čemu se smanjuju troškovi proizvodnje mogu predstavljati izazov kada je riječ o implementaciji sustava monitoringa. Postavljanje pravih pitanja postavit će odgovarajuće temelje pri definiranju rješenja koja će povećati produktivnost strojeva, odnosno elektrane.

1. Koja je svrha sustava monitoringa?
Prvi korak uvijek bi trebao biti postavljanje realnih ciljeva. U ovoj fazi tehnički tim treba pažljivo ispitati kritična područja i moguće probleme koji se javljaju pri eksploataciji ključnih strojeva u pogonu, te definirati ključne funkcije koje bi sustav monitoringa trebao obavljati:

 • Analiza i otkrivanje grešaka i
 • Mjerenje parametara stroja
 • Funkcija upozorenja i zaštite
 • Održavanje na temelju praćenja stanja
 • Optimalno upravljanje generatorom (preopterećenje, produženje životnog vijeka, odgađanje redovnih održavanja itd.)
 • Procjena stanja generatora i njegove pomoćne opreme
 • Uvid u radne uvjete i stvarno stanje generatora
 • Razmjena podataka s drugim sustavima (npr. SCADA, DCS, PMS …) i pohrana podataka
 • Pristup informacijama putem HMI-a i on-line

2. Koji čimbenici utječu na opseg monitoringa?
Nije svim strojevima potrebna jednaka konfiguracija sustava monitoringa stanja. Da biste odredili opseg, razmotrite ova ključna pitanja:

 • Koliko je važan generator u mreži?
 • Kakvo je trenutno stanje ciljane opreme, uključujući starost i veličinu?
 • Kakvim radnim uvjetima je oprema izložena?
 • Koliko često se pojavljuju pogreške?
 • Koliko se novca uštedi ako bi se uložilo u sustav monitoringa?

3. Koju vrstu sustava monitoringa stanja ugraditi?
Nakon što se donese odluka o ulaganju u prediktivni program održavanja, potrebno je razmotriti dodatna pitanja kako bi se osigurala njegova jednostavna implementacija i neprekinuti proizvodni proces.

 • Hoće li sustav biti instaliran na novom ili starom rotirajućem stroju?
 • Kakva vrsta senzora može biti ugrađena – trajno ugrađeni u generator (magnetski tok, zračni raspor …) ili ugrađeni na uvijek dostupne lokacije (vibracije, brzina …)?
 • Može li se sustav naknadno nadograditi ako se pojavi potreba za dodatnim mjerenjima?
 • Može li sustav imati zaštitnu i dijagnostičku funkciju?
 • Kako će komunicirati s drugim sustavima u tvornici?
 • Hoće li osoblje moći daljinski pristupiti ključnim informacijama?

Ova pitanja pripremit će vas za proces traženja pravog dobavljača i uštedjeti puno vremena u kasnijim fazama. Dobar program monitoringa stanja ne može u potpunosti ukloniti kvarove strojeva ili prekide rada u proizvodnji, ali može značajno smanjiti broj pogrešaka koje ugrožavaju imovinu elektrane i time smanjuju profitabilnost.

Da biste saznali više o osnovama monitoringa stanja, pogledajte naš interaktivni vodič